Oczyszczanie gazów spalinowych

Oczyszczanie gazów spalinowych

Spalanie paliw, odpadów i wiele innych procesów przemysłowych powoduje powstawanie gazów spalinowych. Często zawierają one zanieczyszczenia, na przykład tlenki siarki (SOx), kwas chlorowodorowy (HCl), kwas fluorowodorowy (HF), a także metale ciężkie, dioksyny i furany. Najpopularniejszymi produktami używanymi w procesach oczyszania gazów spalinowych są: mączka kamienia wapiennego, wapno palone i wapno hydratyzowane. Lhoist dostarcza również specjalistyczne mieszaniny, których zadaniem jest usuwanie konkretnych zanieczyszeń (dioksyn, furanów,metali ciężkich).

Z różnymi działaniami związane są różne wymagania dotyczące zanieczyszczeń, limitów emisji, sprzętu itp. Oferując różne produkty, zapewniamy indywidualne rozwiązania:

 • Sorbacal®  to grupa reagentów stosowanych w procesach usuwania kważnych zanieczyszczeń gazowych (SOx, HCl i HF).
 • Sorbacal® Micro to produkty do usuwania mikrozanieczyszczeń (PCCD/DF, WWA, PCB).

Nasze rozwiązania służące do oczyszczania gazów spalinowych (FGT) zostały zaimplementowane do użytku z paliwami różnych rodzajów: od węgla brunatnego i kamiennego po biomasę i paliwo z odpadów.

Korzystając z międzynarodowej sieci specjalistycznych ośrodków wspieranych przez prace badawczo-rozwojowe, bogatego doświadczenia i specjalistycznego sprzętu do prób w terenie, zapewniamy:

 • produkty wysokiej jakości (wapno, mączka kamienia wapiennego, minerały itp.);
 • niezawodne i ekonomiczne rozwiązania;
 • kompleksowe wsparcie i pomoc techniczną oferowane użytkownikom końcowym oraz właścicielom i konstruktorom systemów oczyszczania gazów spalinowych.

Korzystający z produktów wapienniczych

Nasza oferta jest kierowana do klientów z różnych branż, m.in.:

 • przemysł mineralny (cement, szkło, ceramika, cegły i płytki ceramiczne itp.);
 • przemysł metali nieżelaznych (miedź, aluminium, ołów, cynk itp.);
 • przemysł stalowy (aglomerownie, elektryczne piece łukowe, piece koksownicze, wielkie piece itp.).

Rozwiązania Lhoist zapewniają konkretne korzyści:

Elektrownie/Elektrociepłownie

 • możliwość użycia z różnymi paliwami
 • pewność dostawy
 • szeroka gama produktów, które można dopasować w zależności od potrzeb
 • połączenie sprawdzonych technologii

Odpady w przemyśle energetycznym

 • mniejsze koszty oczyszczania gazów spalinowych (niższy współczynnik stechiometryczny, mniejsza ilość osadów do zagospodarowania)
 • większa skuteczność dzięki dużej objętości porów i wielkości powierzchni - Sorbacal®
 • większa różnorodność pod względem jakości odpadów – dzięki działaniu produktów Sorbacal®
_ins9795.jpg

Gałęzie przemysłu

 • większa elastyczność związana z paliwami (materiały generujące małą lub dużą ilość zanieczyszczeń)
 • zgodność z przepisami dzięki kreatywnym połączonym rozwiązaniom Lhoist do oczyszczania gazów spalinowych
 • redukcja kosztów oczyszczania gazów spalinowych dzięki większej skuteczności

Aby dowiedzieć się, jak optymalnie wykorzystywać nasze produkty, proszę kliknąć nazwę odpowiedniego procesu.

Metoda sucha - SP

Oczyszczanie gazów metodą suchą polega na dozowaniu wapna hydratyzowanego w postaci suchego proszku w celu neutralizacji gazów kwaśnych. Popiół lotny i sole powstałe w wyniku reakcji są oddzielane za pomocą odpylacza elektrostatycznego lub częściej filtra tkaninowego.

Metoda ta doskonale sprawdza się w przypadku spalarni. Może być z łatwością stosowana w istniejących instalacjach i zapewnia następujące korzyści:

 • niskie koszty inwestycyjne;
 • prostą konstrukcję i działanie;
 • bardzo dużą oszczędność miejsca;
 • pełna automatyzacja procesu;
 • niskie zużycie sprężonego powietrza, elektryczności i wody;
 • elastyczną pracę w pełnym zakresie temperatury i wydajności.

Metoda półmokra

W przypadku oczyszczania gazów spalinowych metodą suszenia rozpyłowego dodaje się wapno w postaci zawiesiny wapiennej (lub mleka wapiennego), które jest rozpylane w specjalnym reaktorze. Mleko wapienne ma podwójną funkcję: oczyszczanie gazów spalinowych poprzez zwiększanie wilgotności i obniżanie temperatury. Zapewnia także dyspersję wodorotlenku wapnia w drobnych cząstkach po wyschnięciu kropel. Ciepło ukryte w oczyszczanych gazach powoduje parowanie wody z zawiesiny wapiennej i wywołuje reakcję gazu z cieczą, tworząc suchy proszek.

Metoda mokra

Odsiarczanie spalin metodą mokrą-wapienną, polega na kontakcie zanieczyszczonych spalin z mlekiem wapiennym lub zawiesiną mączki kamienia wapiennego. Produktem końcowym jest gips syntetyczny - CaSO4x2H2O. Skuteczność procesu jest funkcją wielu zmiennych, jednak kluczowym jest zapewnienie intensywnego przemywania spalin.

Bardzo wysokie temperatury - metoda UHT

Odsiarczanie spalin metodą UHT polega na podaniu do kotła w odpowiednie okno temperaturowe sorbentów: mączki kamienia wapiennego (CaCO3), wapna hydratyzowanego (ca(OH)2) lub wapna palonego mielonego (CaO).

W kotle dochodzi od procesów dekarbonizacji (mączki kamienia wapiennego) lub dehydratyzacji (wapna hydratyzowanego).

Etap I - dekompozycja sorbentów:

 • CaCO3+Energia => CaO+CO2
 • Ca(OH)2+Energia => Ca0 + H2O

Etap II - wiązanie siarki

 • CaO+SO2 => CaSO3
 • CaO+SO2+1/2O2 =>CaSO4

 

Należy jednak pamiętać, że procesy dekarbonizacji i dehydratyzacji przebiegają w różnych temperaturach. Dobór okna temperaturowego jest jednym z kluczowych czynników definiujących skuteczność tej metody.

Kocioł ze złożem fluidalnym - odsiarczanie CFB

Proces polega na podaniu do kotła sorbentu na bazie mączki kamienia wapiennego (CaCO3). Jednym z kluczowych aspektów jest podanie sorbentu w odpowiednie okno temperaturowe, gwarantujące dekarbonizację sorbentu (mączki kamienia wapiennego).

Złoże stałe

W reaktorze ze złożem stałym gazy spalinowe przechodzą przez granulowane reagenty. Ich zadaniem jest przechwytywanie HF i SO3 (i niektórych cząsteczek HCl) ze strumienia gazów spalinowych o limitowanym przepływie

Specjalnie frakcjonowany granulat wapienny (Sorbacal® C) i granulat syntetyczny (Sorbacal® G) o dużej porowatości, składający się z proszku wapiennego i wapna hydratyzowanego, gwarantują wysoką skuteczność działania i wymagają mniejszej ilości sprzętu pomocniczego.