Zdrowie i bezpieczeństwo

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie jest wpisana w podstawowe wartości firmy Lhoist. Choć nasze zasoby i infrastruktura stanowią istotne zasoby, naszym najważniejszym kapitałem są nasi pracownicy. Zachęcamy wszystkich, aby stali się rzecznikami bezpieczeństwa, tym samym zapewniając spokojne i zdrowe miejsce pracy współpracownikom, wykonawcom i partnerom biznesowym.

 


Wszyscy pracownicy przestrzegają rygorystycznych zasad bezpieczeństwa. We wszystkich zakładach wdrażane są działania zapobiegawcze i proaktywne. Pozwala to na identyfikację sytuacji niebezpiecznych i rozwiązywanie problemów. Aktywnie dzielimy się wiedzą i doświadczeniem w ramach Grupy, aby stale zmniejszać ryzyko wypadków oraz poprawiać wydajność. Jesteśmy również aktywnym członkiem stowarzyszeń branżowych i oficjalnych organizacji odpowiedzialnych za określanie międzynarodowych i lokalnych norm bezpieczeństwa.