Zdrowie i bezpieczeństwo

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie jest wpisana w podstawowe wartości firmy Lhoist. Choć nasze zasoby i infrastruktura stanowią istotne zasoby, naszym najważniejszym kapitałem są nasi pracownicy. Zachęcamy wszystkich, aby stali się rzecznikami bezpieczeństwa, tym samym zapewniając spokojne i zdrowe miejsce pracy współpracownikom, wykonawcom i partnerom biznesowym.

 


Realizując Art.32 c.pkt.2 Ustawy Prawo Atomowe ( tj. Dz.U. 2019 r. poz.1792 ) informujemy, że wykonywania przez nas  działalność związana z narażeniem polegająca na stosowaniu izotopowej aparatury kontrolno-pomiarowej zawierającej źródła promieniowania jonizującego  – izotopowe mierniki poziomu, nie ma wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko. Wykonywanie działalności, nie powoduje także uwalniania substancji promieniotwórczych do środowiska.

Wszyscy pracownicy przestrzegają rygorystycznych zasad bezpieczeństwa. We wszystkich zakładach wdrażane są działania zapobiegawcze i proaktywne. Pozwala to na identyfikację sytuacji niebezpiecznych i rozwiązywanie problemów. Aktywnie dzielimy się wiedzą i doświadczeniem w ramach Grupy, aby stale zmniejszać ryzyko wypadków oraz poprawiać wydajność. Jesteśmy również aktywnym członkiem stowarzyszeń branżowych i oficjalnych organizacji odpowiedzialnych za określanie międzynarodowych i lokalnych norm bezpieczeństwa.