Własność intelektualna – patenty Lhoist

Dużą wagę przykładamy do prac nad prawdziwie zrównoważonymi produktami, procesami i usługami, które odpowiadają potrzebom naszych klientów i pomagają nam rozwijać się w sposób organiczny.
Dział własności intelektualnej firmy Lhoist zapewnia ochronę praw własności intelektualnej Grupy, zarządzając 490 przyznanymi patentami i ponad 450 patentami oczekującymi na zatwierdzenie (trwają procedury sprawdzające). Obecnie zarejestrowano już prawie 80 wynalazków.


 Wiele naszych innowacyjnych rozwiązań jest chronionych na mocy patentów. Do najważniejszych należą:

Sorbacal® Micro 4099 to sorbent na bazie minerałów usuwający dioksyny, furany, PCB i WWA z gazów spalinowych. Produkt zapewnia podobną skuteczność co tradycyjne sorbenty na bazie węgla i zapobiega zapłonowi i pożarom w filtrach workowych i silosach. Ponieważ Sorbacal® Micro 4099 jest w 100% wykonany z materiałów mineralnych, produkt można łączyć z komercyjnymi technologiami waloryzacji popiołów lotnych, np. do cementu i betonu.

Neutralac ® SLS45 to gotowa do użytku biała stabilna zawiesina 45% wodorotlenku wapnia w wodzie. Ten skuteczny reagent na bazie wapnia to łatwy sposób uzyskiwania mleka wapiennego o wysokim stężeniu wapnia, niskiej lepkości i wysokiej reaktywności. Produkt sprawdza się zwłaszcza podczas oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych oraz osadów ściekowych.

Proviacal ® RD gwarantuje zmniejszenie ilości pyłu o 90% w porównaniu z tradycyjnym wapnem palonym, co pozwala skrócić czasy przestojów związanych z nadmiernym zapyleniem. Produkt sprawdza się szczególnie w inżynierii lądowej, w pracach wymagających przestrzegania norm dotyczących emisji pyłu.

Sorbacal ® SP to bardzo skuteczny odczynnik na bazie wodorotlenku wapnia służący do usuwania kwaśnych zanieczyszczeń gazowych z gazów spalinowych z wykorzystaniem procesów suchych i półsuchych. Z fizycznego punktu widzenia Sorbacal ® SP charakteryzuje się zarówno dużą powierzchnią BET > 40 m²/g (w porównaniu z 15 m²/g w przypadku tradycyjnych hydratów) i dużą objętością porów wynoszącą 0,2 cm³/g (w porównaniu z 0,08 cm³/g w przypadku tradycyjnych hydratów). Dzięki tym właściwościom produkt jest bardziej skuteczny, a tym samym bardziej ekonomiczny niż tradycyjne hydraty.

Sorbacal® SPS zapewnia doskonałą skuteczność środka Sorbacal® SP, a jednocześnie został zoptymalizowany tak, aby usuwać siarkowe zanieczyszczenia (np. SO2 i SO3). W przypadku stosowania w wysokich temperaturach, np. dostarczania do gorącego strumienia gazów spalinowych bezpośrednio po odprowadzeniu z pieca, produkt jest jeszcze bardziej skuteczny.