Rozwiązania na miarę przyszłości

Koncentrujemy się na innowacjach technologicznych, aby móc opracowywać i dostarczać naszym klientom wysokiej jakości rozwiązania, najlepiej dopasowane do ich potrzeb. Nasze działania w tym zakresie realizowane są w ramach podmiotu Business Innovation Center (BIC). Praca zespołów wysoko wykwalifikowanych specjalistów umożliwia nam nieustanny rozwój. Nowe produkty i procesy są tworzone i optymalizowane z wykorzystaniem podejścia obejmującego wymianę pomysłów między działami.

 


  

 

Business Innovation Center - Talent Incubator 

Na innowacje i nowe rozwiązania biznesowe patrzymy z wielu różnych stron. Nasza misja to:

  • realizowanie strategii firmy Lhoist obejmującej rentowny i zrównoważony organiczny rozwój osiągany dzięki oferowaniu innowacyjnych produktów, procesów i usług, rozwiązań zapewniających dodatkową wartość oraz dzięki wsparciu technicznemu umożliwiającemu długoterminowe spełnianie wymagań rynku;
  • wykorzystywanie różnorodnych właściwości wapienia, dolomitu i minerałów, aby spełniać wymagania związane z istniejącymi i nowymi zastosowaniami – szczególną uwagę zwracamy na specjalne opatentowane produkty do stosowania przez klientów indywidualnych;
  • badanie nowych metod, dzięki którym wykorzystanie energii naszych działaniach będzie najbardziej efektywne;
  • ciągła weryfikacja naszej wiedzy technicznej w celu utrzymanina pozycji lidera, a także informowanie o tym fakcie;
  • zapewnianie odpowiedniego poziomu wiedzy naukowej i przestrzegania naszych praw własności intelektualnej w skali globalnej poprzez współpracę ze światowymi liderami branży oraz uczelniami wyższymi i laboratoriami.

Podejmując wszystkie działania, kierujemy się naszą misją. U podstawy naszych wysiłków leży chęć ciągłego dodawania wartości do działalności naszych klientów.