Rozwiązania kompleksowe

Nasi specjaliści na bieżąco śledzą możliwości nowych rozwiązań logistycznych, oferując innowacyjne, niezawodne planowanie na wszystkich etapach dostawy: od kamieniołomu do klienta.
Firma Lhoist oferuje:

 • krajowy i międzynarodowy transport drogowy;
 • kolejowe usługi logistyczne, w tym wynajem wagonów, zarządzanie i prace konserwacyjne;
 • usługi i transport na barkach z terminali lądowych;
 • przechowywanie w dedykowanych miejscach zlokalizowanych na terminalach lądowych, a także w portach morskich na całym świecie;
 • nowoczesne urządzenia portowe do załadunku;
 • czarter statków, krótkoterminowy lub długoterminowy;
 • oprogramowanie Vendor Managed Inventory (VMI).

Automatyczne zarządzanie magazynem

Oprogramowanie Vendor Managed Inventory (VMI) firmy Lhoist ułatwia monitorowanie produktów. Dane dotyczące zapasów produktów są przekazywane do nas elektronicznie, z silosów, zbiorników i innych miejsc do przechowywania. Na podstawie tych danych planujemy razem z klientami najbardziej odpowiedni czas dostaw i optymalne uzupełnienie produktów. Działania te organizujemy za każdym razem po otrzymaniu automatycznego ostrzeżenia o kończącym się zapasie produktu. Instalacja i obsługa oprogramowania VMI jest bardzo łatwa.

Dzięki oprogramowaniu VMI firmy Lhoist można:

 • uniknąć przestojów produkcyjnych;
 • zmniejszyć koszty i nakład pracy związany z gromadzeniem danych o zapasach i zarządzaniem łańcuchem dostaw;
 • skorzystać z krótszych czasów dostaw, szybszego procesu zamówień i możliwości utrzymania najbardziej korzystnego poziomu zapasów.

Sprawdzony partner

Nasze produkty – dowolną ilość i jakość – możemy dostarczyć za pomocą różnych środków transportu. Nasze usługi są niezawodne i ekonomiczne, co pozwala skupić się na optymalizacji podstawowej działalności firmy.

Dwa przykłady zastosowania naszych usług logistycznych w praktyce:

 • Dla naszego klienta – dużej stalowni w Ameryce Południowej – opracowaliśmy kontenery umożliwiające optymalizację kosztów obsługi i dostawy, a także przechowywanie produktów wapiennych w sposób elastyczny.
 • Klient w Europie wymaga dostaw zagranicznych do kilku miejsc. Firma Lhoist wykonuje około 200 transportów rocznie z dwóch kamieniołomów, wykorzystując 170 wagonów kolejowych. Operacje logistyczne są codziennie monitorowane za pomocą wybranych kluczowych wskaźników efektywności (KPI). Wykonywane są także regularne kontrole wydajności we współpracy z klientami, aby spełnić ich oczekiwania.

Opracowane przez firmę Lhoist wysokiej jakości usługi logistyczne gwarantują prawidłową dostawę produktów za każdym razem.