Relacje ze społecznością

Uwzględniając długoterminowość naszej działalności, budujemy trwałe relacje ze społecznościami wokół naszych zakładów. Jesteśmy świadomi, że nasze działania mogą zakłócać spokój na danym obszarze i dokładamy wszelkich starań, aby temu zapobiegać. Inwestujemy na przykład w zaawansowane procesy i technologie pomagające ograniczyć drgania, hałas i zapylenie.

 

 

Dialog z sąsiadami

Lhoist inicjuje dyskusje z bezpośrednimi sąsiadami i lokalnymi mieszkańcami umożliwiając im wyrażenie swoich opinii i komentarzy dotyczących naszej działalności i jej wpływu. Zbieramy informacje na temat, w jaki sposób możemy rzeczywiście pomóc miejscowej społeczności, np. wspierając miejscowe placówki edukacyjne, programy charytatywne czy inicjatywy kulturalne.

Wspieranie nauki i technologii

Biorąc pod uwagę szerszą perspektywę, jesteśmy dumni, że możemy wspierać różnorodne inicjatywy naukowe i technologiczne, np. stację badawczą Princess Elisabeth na Antarktydzie – jedyną polarną stację czerpiącą energię wyłącznie ze źródeł odnawialnych. Belgijska placówka stanowi zarówno miejsce prezentacji rozwiązań technologicznych, jak i bazę umożliwiającą lepsze zrozumienie klimatu.