Pomoc techniczna dla klientów

Wapno i minerały to łatwe w użyciu i ekonomiczne rozwiązanie

Nasz dział pomocy technicznej dla klientów odpowiada na konkretne zapotrzebowania, oferując międzynarodowe usługi dotyczące indywidualnych rozwiązań. Korzystamy ze specjalnych reagentów i optymalnie przystosowanych ośrodków, aby zwiększyć skuteczność procesów i zredukować koszty operacyjne.

Doświadczenie

Dzięki ścisłej współpracy z centrami badań i rozwoju (R&D) oraz działami technicznymi Grupy znajdującymi się na całym świecie możemy oferować fachową pomoc techniczną naszym klientom, opartą na interdyscyplinarnej wiedzy. Wykorzystujemy tę wiedzę, aby zapewnić korzyści naszym klientom.

Nasze usługi

 • największy zakres zastosowań;
 • doradztwo i audyty w zakładach;
 • zbieranie informacji w literaturze, aby dopasować się do nowych potrzeb i rozwiązywać problemy;
 • wybór odpowiedniego rozwiązania firmy Lhoist w celu optymalizacji zużycia produktów w oparciu o szczególne warunki operacyjne;
 • dzielenie się wiedzą dotyczącą zastosowań wapna;
 • analizę produktów odpadowych i ubocznych klienta w laboratoriach firmy Lhoist i propozycje dotyczące ponownego użycia tam, gdzie to możliwe;
 • zalecenia w zakresie sposobów ulepszenia istniejącego sprzętu i wprowadzenia nowych instalacji.

Testy w terenie

Każda działalność naszych klientów posiada swoją własną specyfikę, dlatego nasze usługi techniczne obejmują szeroką gamę propozycji. Nasze usługi zostały specjalnie opracowane, aby umożliwić Państwu wybór tylko tych najpotrzebniejszych. Działamy we współpracy z Państwem, aby określić najbardziej optymalne dla Państwa wykorzystanie wapna i minerałów.

PRZYGOTOWANIE

 • Kontrola procesów zakładu;
 • Badania laboratoryjne i symulacja komputerowa;
 • Wybór odpowiedniego produktu i szacowanie zużycia;
 • Zalecenia dotyczące sprzętu:
  • Ulepszenie istniejących urządzeń;
  • Specjalne usługi techniczne dla klientów, testy urządzeń.
 • Propozycja harmonogramu prób i instalacji sprzętu.

TEST

 • Montaż urządzeń i szkolenie użytkowników;
 • Rozruch i próba eksploatacyjna:
  • Zbieranie danych/regulacje;
  • Konserwacja;
  • Optymalizacja ustawień;
  • Logistyka i kontrola jakości;
  • Analiza laboratoryjna;
  • Dostosowanie materiałów i procesów.

Wnioski i zalecenia

 • Podsumowanie wyników umożliwiające dobór właściwego produktu i zużycia;
 • Optymalizacja kosztów OPEX i CAPEX;
 • Pomoc w tworzeniu dokumentacji dotyczącej instalacji.

Wsparcie technologiczne i usługi

 • Ocena wydajności na życzenie (analiza osadu);
 • Doradztwo techniczne w zakresie optymalizacji procesu;
 • Indywidualne zalecenia dotyczące utrzymania technicznego instalacji i dalszego rozwoju.

Urządzenia

Firma Lhoist opracowała specjalne urządzenia do przeprowadzania testów na instalacji klienta. Urządzenia są gotowe do użytku i dopasowane do prawie każdego zastosowania, tak aby sprostać Państwa indywidualnym potrzebom. Mogą one być użyte jako urządzenia zastępcze w przypadku jakiejkolwiek awarii Państwa instalacji. Aby oszczędzić czas i koszty, możemy skonstruować odpowiednie urządzenia, zgodne z Państwa wymaganiami, lub dostosować istniejące maszyny. Udzielamy także porad dotyczących certyfikowanych urządzeń od profesjonalnych dostawców. Obszary, w których się specjalizujemy to:

URZĄDZENIA DO PRZEPROWADZANIA PRÓB W TERENIE

Składowanie luzem i dozowanie wapna palonego, wapna hydratyzowanego i minerałów:
 • Przechowywanie i wydobycie (silosy, urządzenia do opróżniania big-bagów);
 • Dozowanie (grawimetryczne, wolumetryczne);
 • Przenoszenie (przenośnik pneumatyczny, przenośnik śrubowy itp.);
 • Mieszanie z innymi produktami;
 • Wtryskiwanie;
 • Urządzenia zapobiegające blokowaniu (ULTRADŹWIĘKI).
Przygotowanie mleka wapiennego:
 • Obsługa systemu PORTABATCH z wykorzystaniem wapna hydratyzowanego lub palonego;
 • Dedykowany proces opracowany przez Lhoist: DUWA-MATICTM;
Gotowe do użytku mleko wapienne:
 • Magazynowanie i wstrząsanie (kontenery IBC, pionowe zbiorniki oraz kontenery IDRA);
 • Pompa dozująca;
 • Wtryskiwanie;
 • Mieszanie z innymi produktami.
Sprzęt pomiarowy:
 • Przenośne urządzenie pomiarowe;
 • Zbieranie danych i regulacje;
 • Mierniki pH;
 • Mierniki przepływu.

Sprzęt i narzędzia laboratoryjne

 • Urządzenia do analizy laboratoryjnej;
 • Narzędzia do badań pilotażowych;
 • Oprogramowanie do symulacji.