Od kamieniołomu do klienta

Staramy się spełniać Państwa indywidualne wymagania dotyczące szerokiej gamy zastosowań. Identyfikujemy i nabywamy odpowiednie złoża, optymalnie wykorzystujemy zasoby i wytwarzamy produkty wysokiej jakości. Każdy etap całego procesu jest oceniany, od identyfikacji miejsca, przez prace strzałowe, wydobycie, przeróbkędostawę. Stale pracujemy nad tworzeniem nowych zastosowań dla naszych produktówoptymalizacją procesów. Przewidując przyszłe zastosowania, możemy stale dostarczać Państwu innowacyjnych i korzystnych rozwiązań.


Geologia i poszukiwania

Firma Lhoist zawsze inwestowała w rozwój technik poszukiwania i wydobywania złóż. Dzięki temu możemy zidentyfikować złoża wapna i minerałów najlepiej odpowiadające działalności klienta. W ciągu naszej długoletniej historii zgromadziliśmy głęboką wiedzę na temat najlepszego sposobu wydobycia i wykorzystania złóż w celu stworzenia produktów dopasowanych do potrzeb. Nasza wiedza i doświadczenie pozwalają nam lepiej zrozumieć kierunki rozwoju rynku. Dzięki temu możemy opracowywać nowe technologie, aby sprostać wyzwaniom przyszłości.

Prace wydobywcze

Nasz sposób wydobywania jest zgodny z naszą długoletnią strategią. Opracowujemy plany rozwoju, które obejmują co najmniej następne stulecie, aby móc zagwarantować ciągłość dostaw. Bierzemy pod uwagę zasoby i jakość skał, a także wiedzę, sprzęt i siłę roboczą, której będziemy potrzebowali.

Przetwarzanie kamienia

Przygotowanie kamienia obejmuje wstępne i ponowne kruszenie, a także przesiewanie, mające na celu klasyfikację produktów według rozmiarów granulatu. Procesy te mogą obejmować mielenie, suszenie i przesiewanie.

Nie ma jednej, najlepszej opcji.

Zawsze:

  • dostosowujemy technologię i schemat technologiczny do właściwości kamienia i wymagań związanych z dalszą obróbką;
  • wybieramy najodpowiedniejsze zasoby w celu przygotowania produktu dostosowanego do szczególnych wymagań klienta.

 

W procesie przeróbki kamień jest mielony. Można go także wysuszyć i zmielić, aby uzyskać parametry odpowiednie dla różnych sektorów rynku.

Stale oceniamy nasze procesy i możliwości, aby produkować materiały odpowiednich granulacji i jakości, pasujące do jak największej liczby zastosowań.

Przetwarzanie gliny

Proces przetwarzania gliny polega na ocenianiu i kategoryzacji materiału ze wszystkich warstw gleby i z wielu kopalni gliny na podstawie właściwości chemicznych i fizycznych. Glina jest wydobywana w ściśle kontrolowanych warunkach i magazynowana w zadaszonych pomieszczeniach. Następnie jest ona przechowywana przez dłuższy czas, od kilku tygodni do wielu miesięcy. Dzięki temu uzyskuje właściwości wymagane do konkretnego zastosowania. Gotową glinę miesza się z innymi substancjami, aby uzyskać właściwości wymagane przez klienta. Wszystkie produkty są oceniane pod względem jakości. Następnie są dostarczane klientowi w workach, luzem lub w postaci płynnej zawiesiny. Produkty są sprzedawane w postaci rozdrobnionej, suszonej lub sproszkowanej, a także w postaci zawiesiny na bazie wody.

Kalcynacja

Kalcynacja stanowi trzon naszej działalności w produkcji wapna. Na tym etapie surowiec zamienia się w produkt palony – wapno lub dolomit palony – posiadający szeroką gamę właściwości. Posiadamy wiedzę w zakresie pieców i technologii wypalania i wybieramy najlepszą metodę, odpowiednią do danego zastosowania. Piece zużywają dużą ilość energii. Firma Lhoist bada i szuka sposobów minimalizacji zużycia paliwa, w tym wykorzystywania alternatywnych paliw tam, gdzie to możliwe. Oszczędność paliw to ważny element optymalizacji w zakresie ekologii i ekonomii.

Aby wybrać najbardziej odpowiednią technologię wypalania, należy wiedzieć, jakie są wymagane właściwości produktu palonego. Ważna jest także znajomość właściwości kamienia dostępnego w naszych złożach.

Współpracujemy z dostawcami pieców, aby ulepszyć ich konstrukcję w celu optymalnego wykorzystania zasobów. W Grupie Lhoist stale dzielimy się wiedzą i dobrymi praktykami. Gwarantuje to odpowiednie wykorzystanie wszystkich naszych złóż i dopasowanie, a nawet wykraczanie poza wymagania klientów.

Przetwarzanie wapna

Jest to etap przed dostarczeniem produktów palonych do klienta. Produkty są dzielone na różne kategorie, aby zapewnić ich odpowiednią jakość i dopasowanie do szczególnych wymagań klienta. Nasza dbałość o innowacje i opracowywanie nowych technologii i produktów pozwala nam stale dostosowywać się do potrzeb rynku.

Polityka redukcji odpadów

Firma Lhoist stosuje politykę redukcji odpadów. Wszystkie produkty (niepalone i palone) są przeznaczane do ponownego użytku. Stale prowadzimy badania i inwestujemy w nowe systemy, które pomagają nam osiągnąć cel, jakim jest redukcja odpadów. Nasza polityka redukcji odpadów obejmuje dbałość o środowisko i umożliwia maksymalne wykorzystanie zasobów.

Odpowiedzialne zarządzanie produktami ubocznymi

Firma Lhoist posiada ogromną wiedzę i doświadczenie w zakresie potencjalnych możliwości zastosowania wapiennych produktów ubocznych. Zobojętnianie i składowanie odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami i w konkurencyjnej cenie. Ponadto, służymy naszym doświadczeniem w zakresie zarządzania produktami ubocznymi w przemyśle stalowym. Pył zgromadzony w układzie wyciągowym pieca można zobojętnić i zastosować jako materiał wzmacniający w kopalniach.

Logistyka

Ze względu na właściwości naszych produktów, logistyka sama w sobie stała się częścią handlu i wymaga specjalistycznej wiedzy.

Wapno, dolomit i inne minerały zmieniają skład chemiczny w obecności wilgoci, dlatego transport, magazynowanie i obchodzenie się z produktami zawierającymi te substancje wymagają zachowania szczególnych środków ostrożności. Aby zapewnić naszym klientom profesjonalne usługi logistyczne, opracowaliśmy dedykowane i niezawodne procedury, umożliwiające bezpieczny i prawidłowy załadunek i rozładunek.

Nasi technicy i eksperci w dziedzinie logistyki z całego świata ściśle współpracują w celu opracowania najlepszego rozwiązania w zakresie szybkich i skutecznych dostaw. Zakłady produkcyjne, magazyny i centra dystrybucyjne firmy Lhoist są zlokalizowane w strategicznych przemysłowych miejscach w Europie oraz Ameryce Północnej i Południowej. Dzięki naszej sieci możemy zagwarantować optymalne i szybkie dostawy za pomocą różnych środków transportu: drogowego, kolejowego, rzecznego, morskiego bliskiego i dalekiego zasięgu lub dostawę łączącą różne środki transportu. Posiadamy dużą wiedzę i doświadczenie w dziedzinie logistyki, które wykorzystaliśmy, tworząc zaawansowany system zarządzania zapasami VMI (Vendor Managed Inventory), system wynajmu i zarządzania wagonami oraz monitorowania.

Chcąc ograniczyć wpływ swojej działalności na środowisko, firma Lhoist stale poszukuje ekologicznych metod transportu.