Nowe zastosowania i rozwiązania

Koncentrujemy się na naszych klientach i ich działalności. Chcemy nie tylko tworzyć produkty i usługi, których wymagają klienci, ale także dbać o zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju. Dlatego nieustannie inwestujemy w nowe zastosowania i rozwiązania, aby usprawniać istniejące produkty i usługi oraz opracowywać nowe, jeszcze lepiej dopasowane do bieżących potrzeb klientów. Dzięki temu jesteśmy solidnym i niezawodnym partnerem teraz i w przyszłości.

Najlepsze rozwiązania dla Twojej firmy

Staramy się zapewnić dokładnie takie rozwiązania, jakich wymagają klienci: zautomatyzowane, niezawodne, bezpieczne i  energooszczędne kamieniołomy i zakłady przetwarzania. Piece przemysłowe są dobierane pod kątem najlepszego dopasowania do danego procesu, a używane paliwa są najbardziej wydajne energetycznie. Jednym z naszych celów jest stałe ograniczanie ilości odpadów – aby móc to osiągnąć, ciągle staramy się optymalizować zużycie surowca.

Zrównoważone praktyki na przyszłość

W szybko zmieniającym się świecie, w którym obowiązuje coraz więcej przepisów, dział badań i rozwoju Lhoist koncentruje się na kwestiach związanych z dbałością o środowisko. Opracowujemy zrównoważone rozwiązania najważniejszych problemów, szczególnie związanych z oczyszczaniem wody i gazu oraz przemysłem rolniczym i stalowym. Nasze centra badawcze zatrudniające doświadczonych pracowników stanowią platformę umożliwiającą edukację i opracowywanie rozwiązań technicznych w zakresie sprzedaży i produkcji. Centra pełnią również funkcję laboratoriów, w których tworzone są projekty pilotażowe i testowe. Realizacja projektów może odbywać się w zakładach Lhoist lub klientów.

Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań  

Ciągle staramy się usprawniać istniejące produkty oraz projektować nowe rozwiązania. Jest to możliwe dzięki bliskiej współpracy Lhoist z klientami i ekspertami.

Nasze rozwiązania są obecne w życiu codziennym każdego z nas. Mając na uwadze kwestie związane z przyszłością, firma Lhoist prowadzi badania, których celem jest zwiększenie korzyści wynikających ze stosowania naszych produktów. W zakładach pilotażowych badacze prowadzą symulacje z wykorzystaniem nowych technologii, aby pokazać, w jaki sposób możemy wzbogacić rozwój i ofertę produktową naszych klientów.

Na całym świecie znaleziono już ponad tysiąc różnych odmian wapienia, dolomitu i innych minerałów. Bogate doświadczenie i wiedza naukowa pozwalają nam dostosowywać ich właściwości i przekształcać je w innowacyjne produkty przemysłowe.

 

Do zaawansowanych produktów firmy Lhoist należą:

  • wysoce reaktywne wodorotlenki wapnia do oczyszczania gazów spalinowych metodą suchą (Sorbacal®);
  • sorbent na bazie minerałów usuwający dioksyny, furany, PCB i WWA z gazów spalinowych (Sorbacal® Micro 4099); 
  • sproszkowane wapno palone o niskiej zawartości pyłu do stabilizacji gleby na potrzeby inżynierii lądowej (Proviacal®);
  • upłynnione wapno palone mielone, stworzone do odsiarczania surówki wielkopiecowej (Flucal®);
  • wysoce reaktywny płynny produkt wapienniczy o niskiej lepkości przeznaczony do oczyszczania kwaśnych ścieków (Neutralac® SLS45);
  • stabilne mleko wapienne wykorzystywane podczas budowy dróg do ochrony warstwy sczepnej emulsji asfaltowej (Asphacal®);
  • specjalne wapna do użytku w połączeniu z paździerzami konopnymi do izolowania budynków betonem wapienno-konopnym (Tradical®);
  • zrównoważone wapna nawozowe w formie tlenkowej Oxyfertil® przeznaczone do odkwaszania gleby (zob. www.oxyfertil.com);
  • naturalne rozwiązania w zakresie dbania o higienę zwierząt i kontrolę chorób (Saniblanc®), które mogą być używane także na farmach organicznych;
  • niezawodne rozwiązanie z produktów mineralnych do pasz dla zwierząt wykorzystujące wapń i magnez (Faunacal®, Calcio-FeedTM).  

Centralne laboratorium badawczo-rozwojowe firmy Lhoist znajduje się w Belgii. Współpracuje ono z lokalneymi zespołami rozwojowymi w różnych regionach (Francja, Niemcy, Brazylia i USA), które aktywnie angażują się w opracowywanie nowych zrównoważonych rozwiązań.

Ciągły rozwój

Od zawsze kładziemy nacisk na poszukiwanie nowych rynków, wspólne opracowywanie innowacyjnych zastosowań i wprowadzanie produktów i usług zwiększających zadowolenie klientów. Takie działania są związane przede wszystkim z branżami produkcji stali, ochrony środowiska, inżynierii lądowej i rolnictwa. Wspierane są one przez współpracę z klientami, znanymi naukowcami, organizacjami badawczymi, międzynarodowymi ekspertami i prywatnymi firmami. Badania wymagają znacznych zasobów finansowych i ludzkich jednak umożliwiają nam opracowywanie oryginalnych rozwiązań na potrzeby klientów z różnych branż. Ta działalność umożliwia nam wejście w nowe dla nas rynki związane z nowymi zastosowaniami, zmierzającymi do ciągłej poprawy komfortu życia.