Rolnictwo i leśnictwo

Agriculture & Forestry

Rolnictwo i leśnictwo

Wapno palone (tlenkowe), węglan wapnia, dolomit oraz inne minerały są stosowane w rolnictwie i leśnictwie zarówno do regulacji kwasowości gleby oraz jako źródło składników odżywczych - wapnia i magnezu. Oba pierwiastki są kluczowe dla prawidłowego wzrostu roślin i zwiększenia plonów. Produkty wapiennicze pozwalają na lepsze wykorzystanie areału produkcyjnego oraz zniwelowanie wpływu intensywnego rolnictwa (nawozów mineralnych) na środowisko np. zanieczyszczenie wód gruntowych.

Oxyfertil® i Foliostim® to światowe marki produktów firmy Lhoist: nawozów wapniowych doglebowych i nawozów dolistnych.  www.oxyfertil.com

Nawożenie

Żyzność gleby jest uzależniona przede wszystkim od współdziałania składników mineralnych i organicznych gleby w połączeniu z jej właściwą strukturą dla zapewnienia optymalnych stosunków powietrzno-wodnych. Można w sposób racjonalny zapewnić poprawę struktury gleby poprzez zastosowanie odpowiednich produktów doglebowych w rolnictwie - wapna nawozowego. Skutkiem tego jest poprawa równowagi chemicznej w glebie i jej życia biologicznego. Dzięki kontroli poziomu zakwaszenia warstwy uprawnej gleby i poprzez stosowanie produktów oparych na wapniu i dolomicie, można również zwiększyć poziom pobierania składników nawozowych przez rośliny.

W leśnictwie produkty bazujące na dolomicie są wykorzystywane do stymulacji procesu fotosyntezy. Obniżając stopień kwasowości gleby, zapewniają lepsze przyswajanie składników odżywczych i przyczyniają się do znacznego wzrostu wydajności lasu.

Nasze nawozy dolistne z serii Foliostim® stosuje się w przypadku, gdy wzrost roślin jest ograniczony z powodu mniejszego stosowania użyźniaczy gleby. Rozpylenie nawozu Foliostim® na liściach stymuluje wzrost dzięki bezpośredniemu dostarczaniu określonych rozpuszczalnych składników odżywczych. Nawóz odgrywa znaczącą rolę w zrównoważonym rolnictwie, umożliwiając oszczędne stosowanie nawozów i zwiększając plony. Badania terenowe i inne formy współpracy pomiędzy specjalistami firmy Lhoist i naukowcami umożliwiają ciągły rozwój i opracowywanie nowych produktów i technologii stosowanych w rolnictwie i leśnictwie.

 

Ochrona roślin

Wapno hydratyzowane połączone z miedzią i/lub cynkiem jest stosowane do bielenia roślin cytrusowych. Mieszanina ta, znana wśród producentów win jako „mikstura z Bordeaux ”, chroni winogrona przed chorobami wywoływanymi przez grzyby.