Materiały ogniotrwałe

Materiały ogniotrwałe

Nasze produkty na bazie dolomitu ostro palonego są wykorzystywane do zabezpieczania urządzeń (pieców, konwertorów itp.) podczas procesów termicznych w produkcji żelaza i stali, szkła, cementu i ceramiki. Są składnikiem ogniotrwałych cegieł i zapraw.

Spieki dolomitowe powstają w wyniku wypalania dolomitu w bardzo wysokich temperaturach. W postaci granulek mogą być wykorzystywane jako materiał ogniotrwały do naprawy wykładzin. Po uformowaniu w cegły materiał można umieścić w ogniotrwałych wykładzinach kadzi odlewniczych i pieców cementowych.

W przypadku np. rafinacji stali użycie wapna dolomitowego zamiast czystego wapna palonego wydłuża żywotność wykładzin ogniotrwałych. Dodanie wapna dolomitowego powoduje wysycenie żużla MgO. Nadmiar MgO tworzy osad, chroniąc materiały ogniotrwałe i otwory spustowe. Ogranicza to konieczność torkretowania i naprawy.