Cukier i alkohol

Cukier i alkohol

W niektórych krajach firma Lhoist dostarcza wysokiej jakości kamienia wapiennego do produkcji wapna w cukrowniach, ponieważ proces kalcynacji w produkcji cukru wymaga dwutlenku węgla. Wapno jest używane jako środek do klarowania soku z trzciny cukrowej podczas produkcji białego cukru. Można je także dodać podczas płukania trzciny cukrowej w celu oczyszczenia ścieków.

W przemyśle cukrowniczym i alkoholowym mleko wapienne jest stosowane do oczyszczania soku i płukania trzciny cukrowej.

Oczyszczanie trzciny cukrowej

W procesie oczyszczania trzciny cukrowej wapień koryguje pH wody, co jest wymagane z powodu kwaśnego odczynu trzciny cukrowej.

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Substancje chemiczne

Przetwarzanie soku

Surowy sok tłoczony przez młyny walcowe jest pełen zanieczyszczeń i musi zostać oczyszczony z substancji stałych zawartych w zawiesinie. Proces oczyszczania powoduje tworzenie się osadów w reakcji wapna z substancjami obecnymi w soku. Siarka eliminuje barwniki.

Mleko wapienne ułatwia flokulację substancji koloidalnych, powoduje wzrost pH do 6,8 – 7,0 oraz sprzyja tworzeniu się soli wapiennych z naturalnego kwasu obecnego w soku. Zgromadzone na dnie osadnika sole wyciągają inne zanieczyszczenia znajdujące się w zawiesinie. Aby zachować cząsteczki sacharozy, proces oczyszczania najlepiej przeprowadzać, gdy pH jest neutralne.