Chemia

Shutterstock

Chemia

Nasze produkty wapiennicze na bazie wapnia i magnezu oraz kruszywa są stosowane jako składniki wypełniaczy, środki neutralizujące lub odczynniki chemiczne w produkcji wielu organicznych i nieorganicznych substancji chemicznych. Produkty wapienne mają wiele zastosowań w przemyśle chemicznym ze względu na swoje naturalne właściwości, odpowiednią jakość i konkurencyjną cenę. Są stosowane w produkcji wielu substancji codziennego użytku, takich jak: skóra, wino, farby, mydła, środki przeciw zamarzaniu i wiele innych. Produkty Lhoist odgrywają również znaczącą rolę w ograniczeniu wykorzystania paliw kopalnych (ropy naftowej, węgla kamiennego i brunatnego) i stosowaniu alternatywnych paliw ekologicznych, takich jak bioetanol, biogaz i biodiesel. Jesteśmy uznanym, silnym partnerem, współpracującym od lat z firmami przemysłu chemicznego na całym świecie.

toothpaste.jpg

Zastosowanie w przemyśle chemicznym

Produkty wapienne są wykorzystywane w wielu produktach, z którymi spotykamy się na co dzień.

 • Kwas cytrynowy: surowiec wykorzystywany do produkcji napojów, kosmetyków i leków.
 • Alkohole wielowodorotlenowe: wykorzystywane do produkcji spoiw, klejów naturalnych, farb i powłok (np. jako obciążnik pigmentu białego (rozcieńczalnik) w farbach emulsyjnych).
 • Tlenek propylenu: prekursor glikoli propylenowych z tworzyw sztucznych, z których wykonuje się tworzywa   poliuretanowe. Tlenek propylenu jest również stosowany do produkcji środków zwilżających, rozpuszczalników, środków przeciw zamarzaniu, żywic, emulgatorów i środków powierzchniowo czynnych.
 • Mydło wapniowe: ważny surowiec w przemyśle papierniczym; smar i stabilizator w produkcji tworzyw sztucznych i środków smarnych oraz w przemyśle metalowym.
 • Węglany wapnia oraz minerały do produkcji kosmetyków, np. materiały ścierne obecne w paście do zębów; służą jako środek matujący w pudrze oraz złuszczają.
 • Środki farmaceutyczne/specjalna żywność: na przykład substancje pomocnicze w tabletkach, substancje regulujące ilość kwasu w tabletkach musujących zawierających wapń, produkty spożywcze dla niemowląt i żywność dietetyczna.
_ins9795.jpg

Przemysł chemiczny

Firma Lhoist opracowała szeroką gamę produktów wysokiej jakości na bazie wapna i dolomitu palonego, przeznaczonych specjalnie do stosowania w przemyśle chemicznym:

 • Tlenek wapnia
 • Wodorotlenek wapnia
 • Węglan wapnia
 • Tlenek i węglan wapniowo-magnezowy

Przemysł chemiczny wykorzystujący produkty wapienne można podzielić na trzy główne obszary:

 • Chemia organiczna
 • Chemia nieorganiczna
 • Przemysł parachemiczny

Chemia organiczna

Chemia organiczna ma związek z przemysłem naftowym, w którym produkty wapienne wykorzystywane są głównie jako odczynniki w reakcjach syntezy. W porównaniu z innymi zasadami, np. sodą kaustyczną (NaOH) cena wapna jest konkurencyjna i nie zmienia się.

Główne zastosowania to:

 • Tlenek propylenu
 • Epichlorohydryna (ECH)
 • Pentaerytrytol/pentaerytryd
 • Sulfonian i salicylan wapnia jako dodatek do środków smarnych
 • Węglik wapnia

Nasze produkty wapienne zapewniają wiele korzyści, stały poziom jakości i odpowiednią reaktywność. Właściwości te są kluczowe dla produkcji wysoko wydajnej zawiesiny wapiennej. Zawiesina dostępna jest w dużych (>250,000 t/klienta) oraz małych (worki) ilościach, a jej dostawa może zawsze odbyć się za pośrednictwem zoptymalizowanego łańcucha dostaw.

Chemia nieorganiczna

zajmuje się przetwarzaniem substancji mineralnych. W sektorze tym produkty wapienne wykorzystywane są głównie jako odczynniki w reakcjach syntezy do neutralizowania i oczyszczania.

Znaczenie mają następujące zastosowania:

 • Fosforany wapnia
 • Krzemiany wapnia
 • Sole wapienne
 • Cement bogaty w tlenek glinu
 • Tlenek tytanu
 • Azotan wapnia, azotan magnezu
 • Chlorek sodu

Produkty firmy Lhoist na bazie związków tlenu i węgla z Ca i Ca-Mg charakteryzują się niezwykle jednorodną jakością i zapewniają wymagany wysoki poziom reaktywności. Istnieje możliwość ich dostarczenia w dużych ilościach (luzem i w workach) w zapewniającym korzyści procesie logistycznym.

labor-009.jpg

Przemysł parachemiczny

to przekształcanie podstawowych składników chemicznych w funkcjonalne produkty. Produkty wapienne muszą pełnić w procesach funkcję odczynników chemicznych i środków zobojętniających.

Nasze produkty znajdują wiele zastosowań, np.:

 • Mydła
 • Detergenty
 • Farby
 • Żelatyna
 • Cytrynian wapnia
 • Kwas cytrynowy
 • Octan wapnia
 • Kwas fluorowodorowy

Procesy środowiskowe

Większość wody przemysłowej potrzebnej w przemyśle chemicznym należy poddać obróbce za pomocą wapna w celu poprawy wartości pH i zawartości minerałów. Kwaśne ścieki można również poddać obróbce z użyciem wapna przed ich recyklingiem lub odprowadzeniem do kanalizacji. 
Procesy chemiczne zawsze wymagają energii w postaci pary, ciepła i/lub elektryczności. W związku z tym większość zakładów chemicznych posiada swoje źródła energii w postaci instalacji do oczyszczania gazów spalinowych. Dla tego typu zastosowań polecamy wysoko wydajne produkty wapienne.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ścieki i woda przemysłowa Oczyszczanie gazów spalinowych