Logistyka

Zakłady produkcyjne, magazyny i centra dystrybucyjne firmy Lhoist są zlokalizowane w strategicznych, przemysłowych miejscach w Europie oraz Ameryce Północnej i Południowej. Nasze działania w połączeniu z umiejętnością optymalnego wykorzystania środków transportu, pozwalają nam zapewniać niezawodne i szybkie dostawy na całym świecie.

 


 

Elastyczność i niezawodność na całym świecie

  • Wapno, dolomit i inne minerały zmieniają skład chemiczny w obecności wilgoci, co utrudnia proces dostawy. Naturalne właściwości naszych produktów sprawiają, że obchodzenie się z nimi oraz transport i przechowywanie wymagają zachowania ostrożności;
  • Nasi technicy i specjaliści w zakresie logistyki posiadają ogromną wiedzę i potrafią opracować optymalne rozwiązania logistyczne. W każdym zakładzie zatrudniamy lokalnych ekspertów, znających potrzeby klientów i warunki związane z konkretną działalnością biznesową;
  • Rocznie z naszych zakładów dostarczamy ponad 40 milionów ton produktów do naszych klientów na całym świecie, wykorzystując transport kolejowy, drogowy, rzeczny oraz morski bliskiego i dalekiego zasięgu. Niezależnie od miejsca zawsze możemy spełnić wymagania klienta dotyczące logistyki;
  • Obecnie zaopatrujemy również rynki rozwijające się, takie jak Afryka Południowa i Azja, dzięki naszym innowacyjnym i elastycznym rozwiązaniom w zakresie transportu;
  • Aktywność na światowym rynku, sprawdzona wiedza, niezawodność oraz umiejętność zapewnienia ekonomicznego i dostosowanego do potrzeb klienta transportu – to dobre powody, aby wybrać firmę Lhoist.