Kamień wapienny i jego różnorodne właściwości

Kamień wapienny występuje na całym świecie. Ponieważ pochodzenie każdego złoża i czas jego powstania jest inny, materiały mają różne cechy.

Choć cząsteczki są zawsze takie same, wapień może mieć różne kolory i strukturę. Nawet w przypadku złóż znajdujących się w niewielkiej odległości widoczne mogą być różnice spowodowane inną historią geologiczną. Na przykład we Francji złoże kamienia wapiennego twardego jak skała jest oddalone o zaledwie 1000 km od złoża kamienia wapiennego tak miękkiego, że można go kroić jak masło. Do produkcji wapna chętniej wykorzystuje się twarde kamienie wapienne

Zob. przykłady poniżej:

  • Żółty kamień z Polski
  • Ciemny, prawie czarny kamień z Brazylii (najbardziej czysty)
  • Wapień z dużą ilością koralowców i muszli z wieku dan (pochodzenie – Dania) z początków trzeciorzędu, tzn. sprzed 62–65 milionów lat – czasu niedługo po wyginięciu dinozaurów.