Jakość

Jakość to niezbędny element ogólnej polityki Grupy. Naszym celem jest dostarczanie najlepszej jakości produktów i usług, spełniających Państwa oczekiwania. Nasze zakłady posiadają wymagane certyfikaty, a nasze produkty są wytwarzane zgodnie ze światowymi standardami, takimi jak ISO 9001 lub jego odpowiednik.
Zarząd firmy Lhoist jest zobowiązany do:
  • odpowiedniego zarządzania organizacjami i ścisłego monitorowania działań;
  • słuchania głosu klientów;
  • przeprowadzania badań satysfakcji klientów oraz analizy i wprowadzania w życie rezultatów;
  • motywowania i uświadamiania każdego członka zespołu o tym, że jakość jest ważna;
  • zapewniania szkoleń i zasobów niezbędnych do osiągania celów ustalanych każdego roku.