Odkryj wiele funkcji wapna i minerałów

Ścieki i osady ściekowe

Neutralizacja

Minerały zmieniają kwasowy odczyn wody lub ścieków, przybliżając go do odczynu neutralnego (pH = 7) lub odczynu docelowego. Wody naturalne zawierające dużą ilość dwutlenku węgla (CO2) są bardziej agresywne niż wody o odczynie neutralnym. Dodając produkty na bazie węglanów, można zneutralizować nadmiar CO2 i przywrócić neutralne pH wody.

Koagulacja, flokulacja

Drobne ciała stałe znajdujące się w wodzie można zebrać i usunąć, wykorzystując proces koagulacji i flokulacji oraz czynniki takie jak wapno, FeCl3 i polimery.

Strącanie

Metale ciężkie są mniej rozpuszczalne w wodzie o określonym odczynie pH. W takich warunkach tworzą się osady. Zmieniając pH, z wody można usunąć także inne jony, np. siarki, fosforu lub fluoru.