Odkryj wiele funkcji wapna i minerałów

Budownictwo

Wiązanie

Wapno wiąże się z piaskiem, tworząc uwodniony krzemian wapnia i umożliwiając produkcję wytrzymałych i trwałych materiałów budowlanych.

Utwardzanie

Wapno hydratyzowane wchodzi w reakcję z CO2 znajdującym się w atmosferze, dzięki czemu zaprawy ulegają utwardzeniu. W kontakcie z materiałami pucolanowymi wapno pomaga utwardzać zaprawy i gipsy.

Struktura

Kruszywo wapienne tworzy szkielet konstrukcji betonowych.

Rośnięcie

Wapno uczestniczy w procesie rośnięcia zachodzącym podczas produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego.