Działalność społeczna – Odwdzięczanie się

Grupa Lhoist przywiązuje wielką wagę do dbałości o środowisko naturalne oraz ludzi żyjących w pobliżu miejsc, w których prowadzimy wydobycie i przetwarzamy minerały. Naszym celem jest bycie zawsze dobrym obywatelem. Rozumiemy, że musimy być odpowiedzialni za środowisko i społeczeństwa w pobliżu naszych miejsc pracy. Działamy subtelnie, zwiększając zainteresowanie społeczeństwa i rozpowszechniając pomysły promujące poprawę jakości życia.

Otwarty dialog

Wraz z mieszkańcami i władzami realizujemy różne inicjatywy, odpowiednie dla danej lokalizacji. Przykładowo, kilka miast regularnie zaprasza mieszkańców, polityków i innych przedstawicieli na spotkanie z kierownikami zakładów i ekspertami. Jest to okazja do rozmowy na temat dużych projektów przemysłowych. Taki dialog umożliwia nam wykorzystywanie zasobów w sposób, który jest akceptowany i najlepiej dopasowany do otaczającego środowiska.

 

Wspieranie edukacji

Lhoist finansuje kilka instytutów edukacyjnych, aby promować badania i przygotowywać studentów na możliwości, które stwarza gospodarka. Finansujemy także inicjatywy wspierające edukację dzieci. Tam, gdzie to możliwe, współpracujemy z lokalnymi szkołami i wyjaśniamy im naszą działalność. W ramach tej współpracy organizujemy wizyty w naszych zakładach. Edukacja to jedna z dwóch kluczowych dziedzin, na których koncentrujemy naszą działalność sponsorską.

 

Projekty społeczne i kultura

Kultura to drugi największy obszar finansowany przez firmę Lhoist. Wspieramy projekty prowadzone przez lokalne organizacje. Szczególnie ważne dla nas jest wspieranie artystów, którzy mają wpływ na to, jak patrzymy na świat i jego przemiany (odwiedź stronę Lhoist.com-collection). Grupa jest także partnerem czołowych instytucji muzycznych na całym świecie.

 

Promowanie różnorodności biologicznej

Nasze kamieniołomy obejmują różnorodne środowiska naturalne. Wiele zakładów współpracuje z organizacjami pozarządowymi, aby w planach budowy kamieniołomów uwzględnić odbudowę środowiska i wspierać różnorodność biologiczną podczas prac lub po ich zakończeniu.