Verantwoord productbeheer

Onze verantwoordelijkheid voor de impact van onze producten strekt zich uit tot de gehele levenscyclus hiervan. We communiceren met belanghebbenden, leveranciers en iedereen binnen de waardeketen, waaronder onderaannemers en logistieke experts. Hierdoor nemen we alle redelijke stappen om te zorgen voor een veilige productie, transport en gebruik van onze producten op de locaties van klanten over de hele wereld. Tot de verstrekte details behoren producteigenschappen en -kenmerken, informatie over hun reactie met andere materialen en stoffen, maar ook advies met betrekking tot veilig transport en een verantwoorde afvoer. Wij verzorgen alle wettelijk benodigde communicatie en documenten (bijv. veiligheidsinformatiebladen voor gevaarlijke materialen) en onze aanvullende, proactieve, transparante communicatie wordt enorm gewaardeerd in de markt.


 

Onze proactieve benadering van GHS

Het Globally Harmonized System (GHS) is een internationaal overeengekomen systeem van classificatie en etikettering van chemische stoffen dat is ontwikkeld door de Verenigde Naties. Het werd ontwikkeld om alle verschillende manieren van classificeren en communiceren over gevaarlijke stoffen te vervangen en één algemene standaard te presenteren die door alle landen moet worden gevolgd. We garanderen niet alleen dat Lhoist de GHS-eisen nakomt, maar we verstrekken ook de vereiste informatie vóór de deadline om te zorgen dat alle partijen op een duidelijke manier, volledig geïnformeerd zijn over de eigenschappen van onze producten.