Terugwinnen van fosfaat

24 January 2017

Het probleem van vandaag is de oplossing voor morgen

Fosfaat wordt door boeren wereldwijd vaak ingezet als meststof. Meestal in de vorm van mest afkomstig van veehouderij, maar ook als kunstmest van anorganische oorsprong. Een groot deel van het fosfaat wordt niet opgenomen door de gewassen, het loogt de grond uit en vervuilt het oppervlaktewater.

Om deze reden worden de boeren strikt gereguleerd in de hoeveelheid fosfaat die ze kunnen gebruiken op hun land. Veel moderne boerenbedrijven worstelen om binnen deze beperkingen te blijven want zij produceren een overmaat aan mineralen. Door hen wordt fosfaat vaak gezien als een probleem. Aan de andere kant neemt de beschikbare anorganische fosfaat voorraad sterk af. Als kunstmest niet meer zo algemeen beschikbaar is kan dit leiden tot een wereldwijde voedselcrisis.

Een oplossing is fosfaat terugwinnen uit de mest afkomstig van boerderijdieren. Een zeer effectieve methode om dit te doen is het mengen van kalkmelk in de meststroom. Dit creëert calciumfosfaatdeeltjes die gemakkelijk, zonder additionele absorptiemiddelen, met behulp van een industriële decanter kunnen worden verwijderd. Het resultaat is een hoogwaardige meststof (uit organische bron) die aan de eisen van de akkerbouwers voldoet en ook in plaats van kunstmest kan worden ingezet.

In een succesvol pilotproject in Holwerd (Nederland) wordt fosfaat teruggewonnen uit het digestaat van een anaerobe mestvergister. Dit innovatieve project draagt bij aan de circulaire economie en bewijst dat het oplossen van het huidige probleem van de boeren een mogelijke oplossing vormt voor het tekort van morgen.