Als u meer wilt weten over...

Lhoist is een marktleider op het gebied van kalk, gebrande dolomiet, dolomietkalk, kalksteen, dolomiet en andere mineralen, zoals plastische klei.


Ontdek wat...

U kunt foto's over deze onderwerpen vinden in onze Fotogalerij kalk en gebrande dolomiet.

Wat is kalk?

Kalk is een algemeen begrip dat wordt gebruikt voor kalksteen, ongebluste kalk en gebluste kalk. Deze producten zijn echter chemisch verschillend door de bewerking en behandeling ervan.

 • Kalksteen (calciumcarbonaat - CaCO3) wordt in grote hoeveelheden gevonden in gesteenten over de hele wereld.
 • Ongebluste kalk (calciumoxide - CaO) is een alkali dat ontstaat door de chemische omzetting van kalksteen bij verwarming tot boven 900°C in speciale ovens. Hiervoor is energie nodig (3,2 GJ/tCaO). Calciumoxide wordt ook wel gebrande kalk of ongebluste kalk genoemd.
 • Gebluste kalk (calciumhydroxide - Ca(OH)2) is een sterke alkali die gevormd wordt bij reactie van calciumoxide met water. Deze reactie genereert warmte. Afhankelijk van de hoeveelheid water die wordt gebruikt, ontstaat een calciumhydroxide poeder (droog), een pasta (kalkdeeg) of een vloeibare kalkmelk (suspensie in water).
 • Geprecipiteerd calciumcarbonaat (PCC CaCO3) is een synthetisch calciumcarbonaat. Met speciale morfologie kan het industrieel geproduceerd worden door de reactie tussen calciumhydroxide en CO2.

 

Wat is dolomiet of dolomietkalk?

 • Dolomiet (een dubbel carbonaat van calcium en magnesium - CaCO3.MgCO3) wordt gevormd door gedeeltelijke of volledige dolomitisering van calciumcarbonaat.
 • Half-gebrande dolomiet (calciumcarbonaat & magnesiumoxide - CaCO3.MgO) wordt gevormd door dolomiet te verhitten in speciale ovens waarbij alleen magnesiumcarbonaat oxideert.
 • Ongebluste dolomiet of dolomietkalk (calcium & magnesiumoxide - CaO.MgO) ontstaat door verhitting van dolomiet tot boven 900°C in speciale ovens waarvoor energie nodig is (2,935 GJ/t CaO.MgO). Net als ongebluste kalk reageert ongebluste dolomiet met water. De affiniteit voor water van CaO is hoger dan die van MgO.
 • Halfgebluste dolomiet (calciumhydroxide & magnesiumoxide Ca(OH)2.MgO) ontstaat bij de gedeeltelijke reactie van ongebluste dolomiet met water. Bij deze reactie ontstaat warmte.
 • Gebluste dolomiet (calcium & magnesiumhydroxide - Ca(OH)2. Mg(OH)₂) ontstaat bij volledige reactie van ongebluste dolomiet met water.

 

Wat zijn mineralen?

De verschillende mineralen die bestaan, worden gebruikt in veel industriële en landbouwtoepassingen. De mineralen die wij in onze mijnen delven omvatten kalk en dolomietkalk van een hoge puurheid voor een grote verscheidenheid aan markten waar wij zaken mee doen.
Lhoist is ook een belangrijke leverancier van aggregaat steen dat voornamelijke gebruikt wordt voor wegen en civiele bouwwerkzaamheden. In onze Amerikaanse fabrieken delven wij verschillende speciale kleisoorten, zoals bijvoorbeeld pijpaarde, kaolien, saponiet en calciumbentoniet.

 • Pijpaarde is een waterhoudend aluminasilicaat afkomstig van de kaolienfamilie, gevormd door door water afgezet sediment dat chemisch veranderd is en gemengd is met zand, organisch materiaal en andere bestanddelen. Pijpaarde bevat talloze mineralen als kaolien, illiet, mica, veldspa en quartz. Er zijn ook andere "aanvullende" mineralen en een aantal koolstofachtige materialen aanwezig. Het is redelijk zeldzaam en maar op een paar plaatsen ter wereld te vinden.
 • Kaolien is de algemene naam voor het mineraal kaoliniet, een zeszijdig kristal gevormd door de oxides en hydroxylen van silicium and aluminium. Kaolien, ook wel bekend als kaoliniet of Chinese klei, is een gelaagde aluminasilicaat met een lage krimp-opzwel capaciteit en lage kationenuitwisselingsvermogen (CEC), gevormd door de chemische verwering van aluminosilicaatmateriaal, zoals veldspa.
 • Sepioliet is een magnesiumsilicaat met een unieke draaistructuur waarbij hoge interne en externe specifieke oppervlakken te zien zijn, lage CEC lage specifieke zwaartekracht en de mogelijkheid om in zowel zoet- als zoutwater te dispergeren.
 • Saponiet is een smectiet met grote ruimtes tussen de lagenstructuur en een veel hoger CEC dan sepioliet, maar ook met het vermogen om zowel in zoet- als in zoutwater te dispergeren.
 • Kalkbentoniet is een veranderde klei op kalkbasis met een hoog uitwisselingsvermogen voor basen en een veel lagere neiging om te absorberen op te zwellen als bentoniet.