Wat is dolomitisatie

Dolomitisatie is een natuurlijk fenomeen waarbij calciumcarbonaat - CaCO3 wordt omgezet in dolomiet - CaMg(CO3)2.

Zeewater van nature rijk aan magnesium (Mg), dringt in de calciumcarbonaatafzetting waarbij maximaal de helft van de calciumionen wordt vervangen door magnesium. Om een zuivere dolomiet te worden, moet het kalksteen dit proces verschillende keren hebben doorstaan, of gedurende een lange, stabiele periode.

Ongeveer een vijfde van de reserves van Lhoist zijn dolomiet.

Dolomiet wordt gebruikt voor de productie van glas, in de staalindustrie en de landbouw, maar ook in vuurvaste materialen.