Produktansvarlighed

Vores ansvar for vores produkters påvirkning strækker sig over hele deres livscyklus. Vi kommunikerer med interessenter, leverandører og alle i værdikæden, herunder underentreprenører og logistikeksperter. Ved at gøre det tager vi alle rimelige skridt for at sørge for sikker fremstilling, transport og brug af vores produkter hos kunder over hele verden. De oplysninger, der gives, omfatter produktegenskaber og -karakteristika, oplysninger om deres reaktion med andre materialer og stoffer samt rådgivning vedrørende sikker håndtering og ansvarlig bortskaffelse. Vi leverer alle lovmæssigt krævede informationsmateiale og dokumenter (f.eks. sikkerhedsdatablade for farlige materialer), og vores ekstra, proaktive, transparente kommunikation er meget værdsat af markedet.


 

Vores proaktive tilgang til GHS

GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals) er et internationalt aftalt system, der er udarbejdet af FN. Det blev designet til at erstatte de forskellige systemer for risikoklassificering og kommunikation og i stedet udgøre én fælles standard, som alle lande bør følge. Vi sikrer ikke kun, at Lhoist lever op til GHS-kravene, men vi leverer proaktivt de krævede oplysninger inden deadline for at sikre, at alle parter bliver fuldt informeret om vores produkters egenskaber på en letforståelig måde.