Ny forretningsudvikling

Vi fokuserer på vores kunder og deres aktiviteter. Vores mål er ikke blot at skabe de produkter og tjenester, de skal bruge, men også at gøre det på en bæredygtig måde. Derfor investerer vi hele tiden i New Business Development (NBD) for at forbedre eksisterende løsninger og udvikle nye, der opfylder vores kunders løbende behov. Det er det, der gør os til en solid og pålidelig partner – både nu og fremover.

De bedste løsninger til din virksomhed

Vores mål er at tilbyde præcis de kvaliteter, du har brug for i din virksomhed: automatiserede, driftssikre, sikre og  energieffektive kalkbrud og behandlingsfaciliteter. Ovnene vælges, så de passer bedst muligt til hver enkelt proces, og vi bruger de mest energieffektive brændstoffer til dem. Et af vores mål er at begrænse affaldsmængden, og vi stræber konstant efter at optimere vores forbrug af råmaterialer for at opnå dette.

Bæredygtige metoder for fremtiden

I vores hurtigt skiftende og stadigt mere regulerede verden fokuserer Lhoists R&D-afdeling specifikt på måder at håndtere miljømæssige begrænsninger på. Vi forpligter os til at udvikle bæredygtige løsninger for at håndtere vigtige ændringer, især inden for vand- og gasbehandling, landbruget og i stålindustrien. Vores rutinerede forskningscentre leverer en platform for undervisning og teknisk udvikling af salgs- og produktionsressourcer. Den fungerer også som laboratorium for pilotprojekter og forsøg. Disse kan foregå både ved Lhoists anlæg og på dine egne faciliteter.

Løbende innovation  

Vi prøver konstant at forbedre eksisterende produkter samt designe nye koncepter. Dette opnås gennem et tæt samarbejde med kunder og eksperter.

Vores løsninger findes allerede i hverdagen for os allesammen. For at sikre en bedre fremtid udfører Lhoist omfattende forskning for at øge de fordele, vores produkter giver. På vores forsøgsanlæg simulerer forskerne nye metoder for at vise, hvordan vi kan forstærke udvidelsen og forbedringen af dine produktporteføljer.

Mere end 1.000 forskellige typer kalksten, dolomit eller andre mineraler er allerede blevet fundet rundt om i verden. Med omfattende baggrunds- og forskningsviden tilpasser vi deres egenskaber og omdanner dem til nye og innovative industriprodukter.

 

Eksempler på Lhoists avancerede anvendelsesområder omfatter:

  • højreaktive calciumhydroxider til tør røggasbehandling (Sorbacal®)
  • et mineralbaseret sorbentmateriale, der fjerner dioxiner, furaner, PCB og PAH fra røggasstrømme (Sorbacal® Micro 4099
  • formalet ulæsket brændt kalk med lavt støvindhold til jordbehandling ved anlægsaktiviteter (Proviacal®)
  • fluidiseret formalet ulæsket brændt kalk til indsprøjtning med magnesium ved afsvovling af råjern (Flucal®).
  • højreaktiv, flydende brændt kalk med lav viskositet designet til behandling af surt spildevand (Neutralac® SLS45)
  • stabil opslæmmet brændt kalk til beskyttelse af bindelaget i vejbygningsindustrien (Asphacal®)
  • formuleret brændt kalk til anvendelse sammen med hampstængler til isolering af bygninger med hamp-brændt kalk-beton (Tradical®)
  • bæredygtige gødningsløsninger under navnet Oxyfertil®, som fremstilles af brændt kalk, brændt kalk + mineraler og kalk + specialgødninger. (jf. www.oxyfertil.com)
  • naturlige løsninger til dyrehygiejne og sygdomskontrol (Saniblanc®), som også kan anvendes til økologisk landbrug
  • pålidelige calcium- og magnesiummineralløsninger til dyrefoderprogrammer (Faunacal®, Calcio-FeedTM).  

Lhoist har et centralt, fælles R&D-laboratorium i Belgien. Udviklingsteams i forskellige regioner (Frankrig, Tyskland, Brasilien og USA) bidrager også aktivt til udviklingen af nye og bæredygtige koncepter.

En forretning i vækst

Vores fokus har altid været på at søge efter nye markeder, skabe en fælles udvikling af innovative anvendelser og lancere produkter og tjenester, der forbedrer kundetilfredsheden. Dette gør sig især gældende inden for stål, miljø, anlægsaktiviteter og landbrug. Vi udfører anvendt forskning i hele koncernen. Denne indsats trækker på samarbejdende partnerskaber med kunder, anerkendte forskere, forskningsinstitutioner, internationale eksperter og private partnerskaber. Det kræver omfattende økonomiske og menneskelige ressourcer og giver os mulighed for at udvikle originale koncepter for klienter i forskellige brancher. Vores handlinger giver os også mulighed for at komme ind på hidtil uberørte markeder for fremtidige anvendelser for at hjælpe med at gøre livet mere komfortabelt.