Lerproduktion

Lerproduktion kan enten ske via en tør proces eller en våd proces/slurryproces. Disse består af en række faser; udvinding, blanding (om nødvendigt), knusning og tørring. Hvert enkelt trin kræver bestemte kompetencer og maskiner for at sikre, at vi altid tilbyder det mest optimale produkt til hver anvendelse. Ler testes regelmæssigt gennem fremstillingsprocessen for at sikre ensartetheden af det produkt, der afsendes.

 


Undersøgelse og udvikling af en lerbrud

Geologi

I hver enkelt aflejring findes mange forskellige strata bestående af ler, der varierer med hensyn til partikelstørrelse, distribution, kemi, mineralogi og overfladeareal. De varierer også meget på forskellige geografiske lokationer.

Minedrift

Minedrift udføres ved hjælp af gravemaskiner og dumpere Med en teknik til udvinding i dagbrud brydes hvert stratum af ler separat og segregeres i opbevaringsskure for modning.

Modning

Ler modnes i 3-12 måneder afhængigt af kategorien af ler og den tid, det tager, før det kan give maksimale fordele. Plasticiteten og de rheologiske egenskaber ændres, efterhånden som oxideringen af organiske og ikke-organiske bestanddele finder sted. Dette påvirker lerets kemiske og fysiske egenskaber. Fugtindholdet for frisk udvundet ler er mellem 18 % og 22 %. Efter modning ligger fugtindholdet mellem 13 % og 18 %.

Hvordan behandles ler?

Modnet råler blandes forsigtigt i henhold til forudbestemte formuleringer for at give et produkt med en ensartet og forudsigelig række egenskaber og adfærd. Første trin i behandlingen er at knuse det blandede ler i mindre, mere regelmæssige klumper (omkring 5 cm store) via et primært feeder-knuseværk og et sekundært valseknuseværk. Dette sælges som knust eller nedbrudt ler og har et fugtindhold på omkring 16 %. 

Tør proces

I den tørre proces reduceres fugtindholdet til mellem 10 % og 12 %, når leret sendes gennem en fluid bed-tørrer. Dette produkt kan sælges som mekanisk tørret ler eller sendes til valsemøllen for at blive yderligere behandlet og lavet til luftbårent ler.

Våd proces eller slurryproces

Den våde proces eller slurryprocessen bruger de samme primære og sekundære knuseværk som den tørre proces. I stedet for at der fyldes en blanding af råler i det primære knuseværk, anbringes råler imidlertid i en batchfødetragt i en bestemt rækkefølge, så de forskellige lertyper kommer først i processen for hvert enkelt batch. Disse føres derefter ind i en røremaskine via transportbåndet. Røremaskinen indeholder varmt vand og forudbestemte kemikalier afhængigt af det produkt, der skal fremstilles. Det ler, der påfyldes først, reagerer med kemikalierne for at aktivere fermentering af organiske stoffer og ligniner, som udgør en del af deres sammensætning. Andre lertyper følger som bestemt og ønsket. Røremaskinen blander i en fastlagt periode. Der udføres kontroller for at afprøve tyngde og udføre sigteanalyser. 

Materialet føres derefter videre til 0,06 mm sigter. Derfra pumpes det over adskillige 0,175 mm afsluttende sigter, sendes gennem et ferrofilter og ind i en opbevaringstank, hvor det undersøges. 

Når dets specifikationer er kontrolleret, blandes materialet for at øge dets ensartethed ved forsendelse. Produkter transporteres som 61 % faststof eller derover via tankbiler eller jernbanetankvogne.