Hvis du vil vide mere om...

Lhoist er en førende producent af brændt kalk, brændt dolomit eller dolomitisk brændt kalk, kalksten, dolomit og andre mineraler som f.eks. plastisk ler.


Find ud af, hvad der er…

Du finder en samling billeder svarende til disse emner i vores BILLEDGALLERI FOR CYKLUSSEN FOR BRÆNDT KALK & BRÆNDT DOLOMIT .

Hvad er brændt kalk?

Kalk er den generiske term, der ofte anvendes for brændt kalk, kalksten og hydratkalk, selvom disse produkter er kemisk forskellige som følge af forarbejdning og behandling.

 • Kalksten (calciumcarbonat – CaCO3) findes i store mængder i naturlige bjergarter over hele verden.
 • brændt kalk (calciumoxid – CaO) er et alkali og resultatet af den kemiske omdannelse af kalksten, når den opvarmes til over 1.000° C, hvilket kræver energi (3,2 GJ/t CaO). Calciumoxid, som også kaldes brændt kalk, omtales ofte som ulæsket brændt kalk og reagerer hurtigt med vand.
 • Hydratkalk (calciumhydroxid – Ca(OH)) er et stærkt alkali, der dannes, når calciumoxid reagerer med vand. Denne reaktion genererer varme. Afhængigt af den mængde vand, der bruges, kan calciumhydroxid enten være et tørt hydrat (tørpulver), en pasta (kalkkit) eller en flydende kalkslurry (tør opslæmning i vand).
 • Udfældet calciumkarbonat (PCC CaCO3) er et syntetisk calciumkarbonat. Med særlige morfologier kan det fremstilles industrielt gennem reaktionen mellem calciumhydroxid og CO2.

 

Hvad er brændt dolomit eller brændt dolomitisk kalksten?

 • Dolomit (dobbelt carbonat af calcium og magnesium – CaCO3.MgCO3) er resultatet af en delvis eller fuld dolomitisering af calciumkarbonat  
 • Halvbrændt dolomit (calciumcarbonat & magnesiumoxid – CaCO3.MgO) dannes, når magnesiumkarbonat kun oxideres delvist.
 • brændt dolomit eller brændt dolomitisk kalksten (calcium- & magnesiumoxid – CaO.MgO) er resultatet af den kemiske omdannelse af dobbelt karbonat af calcium og magnesium ved opvarmning til over 1.000° C, hvilket kræver energi (2,935 GJ/t CaO.MgO). Ligesom kalk reagerer brændt dolomit med vand. CaO’s affinitet for vand er højere end den for MgO.
 • Halvhydreret brændt dolomitisk kalksten (calciumhydroxid & magnesiumoxid Ca(OH)MgO) dannes som resultat af reaktionen af brændt dolomit med vand under normale forhold.
 • Hydreret brændt dolomit (calcium- & magnesiumtetrahydroxid – Ca(OH)₂. Mg(OH)₂) repræsenterer gennemførelsen af den hydreringsreaktion, der udføres i reaktorer under tryk ved temperaturer på omkring 150° C.

 

Hvad er mineraler?

De forskellige mineraler, som findes, bruges i mange forskellige industrielle og landbrugsmæssige anvendelser. De mineraler, vi bryder i vores miner, omfatter kalksten og dolomitisk kalksten med høj renhedsgrad, som opfylder behovet på de mange forskellige markeder, som vi driver forretning på. Lhoist er også en vigtig leverandør af tilslagssten, som primært anvendes til veje og anlægsarbejder. I vores amerikanske anlæg bryder vi flere forskellige specielle typer ler som f.eks. plastisk ler, kaolin, sepolit, saponit og calciumbentonit.

 • Plastisk ler er et vandigt aluminosilikat, der stammer fra kaolinfamilien, dannet af vandaflejret sediment, som er blevet kemisk ændret og blandet med sand, organisk materiale og andre bestanddele. Plastisk ler indeholder adskillige mineraler som f.eks. kaolin, illit, mica, feldspat og kvarts. Andre "underordnede" mineraler og visse kulstofholdige materialer er også til stede. Det er ganske sjældent og findes kun meget få steder i verden.
 • Kaolin er fællesnavnet for mineralet kaolinit, en sekssidet, pladelignende krystal bestående af oxiderne og hydroxylerne fra silicium og aluminium. Kaolin, også kendt som kaolinit eller porcelænsjord, er et lagdelt aluminosilikat med en lav krympe-svulme-kapacitet og lav kationadsorptionskapacitet (Cation Exchange Capacity – CEC), dannet af kemisk forvitring af aluminosilikatmaterialer som f.eks. feldspat.
 • Sepiolit er et magnesiumsilikat med en unik drejebænksstruktur, der udviser ekstremt højt internt og eksternt virksomt overfladeareal, lav CEC, lav massefylde og evnen til at blive opløst i både ferskvand og saltvand.
 • Saponit er magnesiumbentonit med store mellemlagsmellemrum mellem dets lagdelte struktur og en meget højere CEC end sepiolit, men også med evnen til at blive opløst i både ferskvand og saltvand.
 • Calciumbentonit er et calciumbaseret ændret ler med høje baseadsorptionskapacitetsegenskaber og en meget lavere tendens til at absorbere og svulme end natriumbentonit.