Fra kalkbrud til kunde

Vi fokuserer på at opfylde dine individuelle krav for det bredeste udvalg af applikationer. Vi identificerer og erhverver de passende aflejringer, anvender ressourcer optimalt og producerer produkter af høj kvalitet. Hvert trin i processen vurderes, fra site-identifikation over sprængning , udvinding, behandling og levering. Vi arbejder konstant på at finde nye anvendelser for vores produkter og optimere udnyttelsen . Ved at foregribe fremtidige applikationer vil vi fortsætte med at forsyne dig med innovative og værdiskabende løsninger.


Geologi og udforskning

Lhoist har altid investeret i udvikling af enestående udforsknings- og udvindingsteknikker. Det giver os mulighed for at identificere den kalk og de mineralaflejringer, der passer bedst til dine aktiviteter. Gennem vores lange historie har vi opbygget en omfattende viden om den bedste måde at udforske vores reserver på og bruge dem på den mest effektive måde til kundetilpassede produkter. Vores vidensbase og tekniske ekspertise har givet os en bred forståelse af, hvordan markedet kan udvikle sig. Dermed kan vi udvikle nye teknologier, som kan fremtidssikre vores leverancer.

Minedrift

Vores måde at udvinde på passer perfekt til vores langsigtede strategi. Vi udarbejder udviklingsplaner, der spænder over mindst det næste århundrede, for at garantere leverancerne. Disse tager hensyn til aflejringerne og kvaliteten af råvaren i dem samt den ekspertise, det udstyr og den arbejdskraft, vi får brug for.

Stenhåndtering

Stenforberedelse omfatter primær og sekundær knusning samt sigtning for at opdele produkterne efter deres respektive kornstørrelser. Disse processer kan inkludere formaling, tørring og separering.

Der findes ikke en enkelt mulighed, der er bedst.

Derfor gør vi altid følgende:

  • tilpasser teknologien og materialeflowet på grundlag af stenens karakteristika og kravene i forhold til senere processer
  • vælger den bedst egnede ressource til frembringelse af hvert enkelt mineralprodukt for at opfylde dine  specifikke krav

 

I produktionsprocessen formales stenen. Den kan også tørres og formales for at opnå de specifikationer, der kræves på en række markeder.

Vi evaluerer løbende vores processer og muligheder for at sikre, at vi producerer produkter i de størrelser og den kvalitet, der er bedst egnet til de fleste anvendelser.

falsefalsefalse

Lerhåndtering

Ved lerhåndtering vurderes og kategoriseres prøver af alle lag fra en række lergrave efter deres unikke kemiske og fysiske egenskaber. Ler udvindes under nøje kontrollerede forhold og opbevares i overdækkede opbevaringslagre. Leret lagres derefter i en periode, der varierer fra adskillige uger til mange måneder. Dette giver mulighed for, at leret får de egenskaber, der kræves til en bestemt anvendelse. Når leret er klart, bliver de forskellige typer ofte blandede for at opnå præcis de egenskaber, kunden efterspørger. Alle produkter bliver kvalitetsvurderet. De sendes derefter til kunden i sække som massegods eller flydende slurry. Lerprodukter sælges både som knust, tørret eller som en vandbaseret opslæmning.

Kalcinering (brænding)

Kalcinering udgør kernen af vores aktiviteter i kalkproduktion. På dette trin ændres råmaterialet til et brændt produkt – kalk eller dolomitisk kalksten – der kan tilbyde en lang række forskellige egenskaber. Vi har indgående kendskab til eksisterende ovne og ovnteknologi og vælger den bedste til formålet og anvendelsen. Ovne bruger en del energi. Lhoist udfører forskning og søger efter metoder til at minimere brændstofforbruget, herunder brug af alternative brændstoffer, hvis det på nogen måde er muligt. Brændstofeffektivitet er en vigtig del af en miljømæssig og økonomisk optimering.

For at vælge den bedst egnede teknologi for en ovn er en forståelse af egenskaberne ved det brændte produkt, du ønsker, af afgørende betydning. Vi skal også være opmærksomme på de stenegenskaber, der findes i vores aflejringer.

Vi samarbejder med ovnleverandører for at forbedre ovndesignet til optimeret brug af ressourcerne. Ekspertise og bedste praksis deles konstant i hele Lhoist Gruppen. Det sikrer, at alle vores brud bruges til størst mulig fordel for vores kunder, og at vi kan opfylde dine krav helt og fuldt.

Videreforarbejdning af brændt kalk

trin inden kalcinerede produkter forlader driften og leveres til dig. Det er her, de opdeles for at sikre, at de har den rigtige kvalitet og har præcis de egenskaber, du har brug for. Vores engagement i innovation og udviklingen af nye teknikker og produkter giver os mulighed for fortsat at opfylde markedets behov.

Nul-affalds-politik

Lhoist har en nul-affalds-politik; alle produkter (mineraler og brændte produkter) forsøges udnyttet 100 %. Vi undersøger og investerer løbende i nye processer for at sikre, at vi opfylder vores ambitioner om nul affald. Vores nul-affalds-politik respekterer miljøet og muliggør maksimal udnyttelse af ressourcerne.

Ansvarlig administration af biprodukter

Lhoist har et bredt kendskab til og en stor erfaring på de potentielle markeder for kalkbiprodukter. Inaktivering og affaldsdeponering håndteres til en konkurrencedygtig pris i overensstemmelse med relevant gældende lovgivning. Et andet eksempel, hvor vi tilbyder vores ekspertise, er håndtering af biprodukter i stålindustrien. Ikke-genanvendeligt støv, som opsamles i ovnens filtersystem, kan f.eks. gøres inaktivt og få ny værdi som forstærkningsmateriale i minesystemer.

Logistik

På grund af vores produkters beskaffenhed udgør logistik et marked for sig selv, som kræver specialist viden.

Eftersom kalk, dolomit og mineraler ændres kemisk ved kontakt med fugtighed, kræves der særlige forholdsregler ved håndtering, transport og opbevaring af produkter, der indeholder dem. For at sikre professionel logistik til vores kunder har vi udviklet dedikerede og pålidelige procedurer, som sørger for sikker og korrekt lastning og losning.

Vores logistikeksperter og teknikere over hele verden arbejder tæt sammen for at finde de bedste løsninger for den hurtigste og mest effektive levering af de produkter, du køber. Lhoists produktionsanlæg, samt vores lagre og distributionscentre, er centralt beliggende i Europas, Nordamerikas og Sydamerikas industriområder. Via vores netværk kan vi garantere ensartede og hurtige leverancer ved hjælp af flere forskellige typer transport: vej, bane, flod, maritime netværk (kyst og hav) eller en multimodal tilgang, der blander transportmetoderne. Vi har dokumenteret ekspertise og omfattende færdigheder inden for logistikområdet, som afrundes med sofistikerede VMI-tilbud (Vendor Management Inventory) og leje & og administration af godsvogne understøttet af overvågning.

Lhoist stræber efter at begrænse den miljømæssige påvirkning af vores aktiviteter, og vi undersøger derfor konstant grønne transportmuligheder.