Oplev de mange anvendelser for brændt kalk og mineraler

Dyrehygiejne

Desinficere

Da de er stærke baser, anvendes calciumoxider og hydratprodukter til at ødelægge patogener, bakterier og virusser dér, hvor dyrene opholder sig.