Zdraví a bezpečnost

Skupina Lhoist považuje bezpečnost a ochranu zdraví za jednu ze svých klíčových hodnot. Naše zásoby a závody představují sice významná aktiva, nejdůležitějším zdrojem jsou ale naši pracovníci. Požadujeme, aby na bezpečnost dohlíželi všichni naši zaměstnanci. Na pracovišti tak svým spolupracovníkům, dodavatelům a obchodním partnerům pomohou zajistit bezpečí a ochranu zdraví.

 

 


Všichni zaměstnanci se řídí přísnými bezpečnostními zásadami. V každém závodě využíváme preventivní a proaktivní opatření. Jsme tak schopni rozpoznat a řešit nebezpečné situace. Aktivně v rámci celé skupiny sdílíme zkušenosti a ověřené postupy, čímž neustále snižujeme riziko nehod a zvyšujeme efektivitu. Aktivně též vystupujeme v průmyslových sdruženích a organizacích odpovídajících za vytváření globálních i lokálních bezpečnostních standardů.