Vztahy s veřejností

Naše činnost je ze své podstaty dlouhodobá. Z tohoto důvodu budujeme i dlouholetá partnerství s lidmi žijícími v blízkosti našich závodů. Uvědomujeme si, že náš provoz může mít na jejich životy negativní vliv, a neustále se jej snažíme minimalizovat. Investujeme proto do pokročilých procesů a technologií, které pomáhají omezovat vibrace, hluk a prašnost.