Vápno v dějinách

Nikdo přesně neví, kdy lidé vápno objevili poprvé. Možná, že starobylí obyvatelé Země používali vápencové kameny k ochraně svých ohnišť. Oheň kameny zahříval a vzniklo první pálené vápno. Když začalo pršet, došlo k hašení vápna, které se přeměnilo na hydroxid vápenatý. Ten reagoval s popelem a pískem v okolí ohniště a vytvořil tak první starodávnou maltu. Ve východním Turecku byly objeveny budovy s vápennými základy, které dokazují, že se vápno jako malta používalo již před 14 000 lety. Ještě starší jsou jeskynní malby ve francouzském Lascaux. Na vlhké stěny jeskyní s vysokým obsahem vápníku (vápenec) byla nanesena přírodní barviva z oxidů železa. Malby jsou staré téměř 16 000 let. 


Klíčová data využití vápna

cca 7 500 př. n. l.

Dávní obyvatelé dnešního Jordánska z vápna a nepáleného drceného vápence vyráběli omítky, kterými ve svých domovech pokrývali stěny, podlahy a krby.

cca 3 000 př. n. l.

Egypťané vápnem ošetřovali svou pleť a vybudovali z vápence jeden z divů světa – 137 m vysokou Cheopsovu pyramidu.

cca 2 800 př. n.l. – cca. 1 000 n. l.

Keltové vápno využívali ke hnojení polí. Na řeckých freskách nacházíme barvy na bázi vápna.

cca 500 př. n. l.

Číňané vybudovali 2 500 km dlouhou Velkou čínskou zeď. Půdu stabilizovali vápnem a k upevňování kamenů používali vápenné malty.

cca 753 př. n. l. – 535 n. l.

Antické fresky a budovy měly odlišné odstíny vápna. Ženy si nehašeným vápnem barvily vlasy na světle zrzavý odstín.

cca 400 n. l. – cca. 1 100 n. l.

Alchymisté objevili žíravé účinky vápna a vytvořili mýdlo na bázi dřevného popela. Logo Skupiny Lhoist připomíná alchymistický symbol pro vápno.

cca 1 300 n. l. – cca. 1 800 n. l.

Vápno se v celé Evropě rozsáhle využívalo k omítání budov a barevné výzdobě. Sloužilo jako hlavní materiál pro výstavbu obydlí.

14. a 15. století

V jihovýchodní Anglii nanášeli řemeslníci ozdobné vápenné omítky na vnější části dřevěných budov. V průběhu renesance začalo být vápno znovu oblíbeným materiálem k omítání budov a malbě.

16. století

Využití vápna se vyvíjelo společně s novými objevy v oblasti stavebnictví a konstrukcí, kde byly vynalezeny nové postupy konečných úprav a výstavby různých typů budov.

17. století

Do módy se dostala technika zvaná „scagliola“, která efektivně nahrazovala nákladné mramorové mozaiky. Jejím základem byla směs barviv, vápenného prachu, mramoru či usazenin. Hmota se nanášela jako fasáda budov, povrch štukových sloupů, soch a dalších architektonických prvků využívajících mramor.

18. a 19. století

Black a Lavoisier popisují chemickou reakci vápna. Debray a Lechatelier objevují další vlastnosti a aplikace. Vápenec se například začal poprvé přidávat do zubní pasty.

20. a 21. století

Využití vápna se ještě více rozšířilo díky prudkému růstu inovací, obzvláště v oblasti technologií. V dnešní době se s vápnem nebo s výsledky úpravy vápnem setkáváme v různých formách téměř na každém kroku.

Jak se vápno zpracovávalo?

Dnes se v oblasti výroby vápna využívají moderní a nejlepší dostupné technologie, které šetří energii, splňují přísná emisní omezení a rozmanité požadavky různých trhů na kvalitu.  

Videoklip představuje tradiční vápennou pec provozovanou vesničany. Tento tradiční způsob výroby vápna je nyní již vzácný, stále se s ním ale můžeme v některých zemích setkat. Všechny kroky se prováděly manuálně. Od opracování kamene na vhodnou velikost, přes vložení vsázky do pece, až po přivádění paliva a vybírání vápna, které poté obyvatelé využívali ke svým potřebám. Výroba nebyla nepřetržitá, ale prováděla se v kampaních. Jak sami vidíte, kvalita vápna byla velice nestabilní, bylo obtížné získávat vápno bezpečně a bez znečištění ovzduší. V minulém století došlo v průmyslu výroby vápna k obrovským pokrokům ve všech oblastech.

V 70. a 80. letech 19. století byly dle patentovaných plánů vybudovány efektivnější pece schopné přijímat palivo kontinuálně. Vyráběly kusové vápno o velikosti lidské pěsti. 

Díky novým způsobům snižování spotřeby paliva a lepšímu využívání ložisek je zpracování vápna čím dál efektivnější. Jedná se o proces, který probíhá neustále. Skupina Lhoist se ve svém odvětví intenzivně podílí na návrhu a vývoji nových technologií a procesů, zejména těch, které zmenšujíekologickou stopu našeho průmyslu.

 

Old-lime-kiln-Web

Old lime kiln web