Vápenec a jeho různé aspekty

Vápenec se nachází po celém světě. Každé ložisko má velice specifický původ (dobu vzniku) a jiné vlastnosti.

Přestože jsou molekuly vápence vždy stejné, může vápenec vznikat v nejrůznějších barvách a s jedinečnými strukturami. I ložiska ležící ve vzájemné blízkosti mohou být díky rozdílné geologické historii velice odlišná. Například ve Francii lze najít vápenec tvrdý jako kámen pouhých 1 000 km od vápence, který lze krájet jako máslo. Tvrdé vápence jsou pro výrobu vápna vhodnější.

Viz příklady níže:

  • Žlutá hornina z Polska
  • Tmavá, téměř černá hornina z Brazílie (nejčistší)
  • Vápenec s vysokým obsahem korálů a mušlí z období „dan“ (původem z Dánska), pochází ze starších třetihor, tj. z doby před 62–65 miliony lety, brzy po vyhynutí dinosaurů.