Technické služby zákazníkům

Snadné a cenově dostupné využití vápna a minerálů

Naše oddělení technické podpory zákazníkům (Customer Technical Services, CTS) řeší konkrétní potřeby vašeho podnikání a nabízí globální přístup založený na řešeních uzpůsobených vašim potřebám. Abychom zvýšili efektivitu procesů a snížili provozní náklady, využíváme specializované materiály a optimalizované vybavení.

Odborná kvalifikace

Naše centra technické podpory zákazníkům úzce spolupracují s centry výzkumu a vývoje a s technickými odděleními Skupiny Lhoist po celém světě, díky čemuž mohou nabízet rozsáhlé víceoborové znalosti a zkušenosti. Tyto schopnosti využíváme ku prospěchu zákazníkům.

Naše služby

 • pokrývají nejširší škálu aplikací,
 • poskytují rady a audity v terénu,
 • studují literaturu s cílem vyhovět novým požadavkům a řešit omezení,
 • určete vhodné řešení Lhoist pro optimalizaci využití výrobků na základě vašich konkrétních provozních podmínek
 • podělte se o know-how z oblasti využití vápna ve výrobcích
 • analyzují v laboratořích Skupiny Lhoist vedlejší produkty zákazníků, a pokud je to možné, navrhnou jejich další využití,
 • doporučí jak zlepšit stávající vybavení a představují nová zařízení.

Zkoušky v terénu

Vzhledem k jedinečnosti oblastí našich zákazníků nabízí naše technická centra široké spektrum nabídek. Naše rozmanitá škála služeb byla navržena tak, abyste si mohli vybrat jen ty, které opravdu potřebujete. Budeme s vámi spolupracovat na nejvhodnější optimalizaci používání vápna a minerálů.

PŘÍPRAVA

 • Audit procesů a zařízení
 • Laboratorní test a počítačová simulace
 • Odhady vhodných výrobků a spotřeby
 • Doporučení vybavení:
  • zdokonalení stávajících materiálů
  • zkušební zařízení technických služeb zákazníkům (Customer Technical Services, CTS)
 • Návrh průběhu testu a implementace zařízení

ZKOUŠKA

 • Instalace zařízení a školení uživatelů
 • Testovací spuštění a navazující úpravy:
  • Sběr/regulace dat
  • Údržba
  • Optimalizace nastavení
  • Navazující úpravy logistiky a řízení kvality
  • Laboratorní analýza
  • Přizpůsobení materiálů a procesů

Závěr a doporučení

 • Shrnutí výsledků při použití příslušného výrobku a spotřeby
 • Optimalizace nákladů OPEX a CAPEX
 • Podpora v procesu « specifikace zařízení »

Podpora a služby

 • Hodnocení efektivity na požádání (analýza reziduí)
 • Odborné rady ohledně optimalizace procesů
 • Doporučení na míru ohledně údržby a neustálého zlepšování zařízení

Vybavení

Skupina Lhoist vyvinula speciální vybavení, s jehož pomocí lze provést zkoušky přímo u zákazníka. Vybavení lze okamžitě použít a je vhodné téměř pro jakékoli aplikace, takže je můžete přizpůsobit svým vlastním potřebám. Například v případě selhání vašeho zařízení je lze použít jako náhradní řešení. Abychom vám pomohli šetřit čas a náklady, sestavíme vhodné zařízení, které bude splňovat vaše požadavky nebo optimalizovat stávající strojní vybavení. Nabízíme též rady ohledně certifikovaného vybavení od specializovaných dodavatelů. Soustředíme se obzvláště na následující oblasti:

VYBAVENÍ PRO ZKOUŠKU V TERÉNU

Skladování a dávkování volně loženého nehašeného vápna, hašeného vápna a minerálů
 • Skladování a odběr (sila, vyprazdňovací stanice velkoobjemových vaků)
 • Dávkování (hmotnostní, objemové)
 • Doprava (pneumatická doprava, šnekový dopravník atd.)
 • Míchání s jinými výrobky
 • Vstřikování
 • Zařízení bránící ucpávání (INFRASOUND)
Příprava vápenného mléka
 • Výroba z hašeného nebo nehašeného vápna PORTABATCH
 • Specializované procesy vyvinuté Skupinou Lhoist: DUWA-MATICTM
Vápenné mléko, které lze okamžitě používat
 • Skladování a míchání (IBC, vertikální nádrže a kontejnery IDRA)
 • Dávkovací čerpadla
 • Vstřikování
 • Míchání s jinými výrobky
Měřicí zařízení
 • Mobilní měřicí jednotka
 • Sběr a regulace dat
 • Přístroje na měření hodnoty pH
 • Měřiče průtoku

Vlastní laboratorní vybavení a nástroje

 • Laboratorní analytické vybavení
 • Poloprovozní nástroje
 • Nástroj pro softwarovou simulaci