Rozvoj nových oblastí a aplikací

Naším cílem je vyhovět potřebám zákazníků a jejich podnikání. Zajišťujeme tedy nejen výrobky a služby, které požadují, ale činíme tak udržitelným způsobem. Neustále proto investujeme do rozvoje nových oblastí a aplikací (New Business Development, NBD), zlepšujeme stávající řešení a vyvíjíme řešení nová, která budou vyhovovat měnícím se požadavkům zákazníků. Díky těmto vlastnostem jsme ověřeným a spolehlivým partnerem nejen dnes, ale i do budoucna.

Nejlepší řešení pro vaše podnikání

Zajišťujeme výrobky a služby, které jsou ve vašem podnikání nezbytné: automatizované, spolehlivé, bezpečné a  energeticky efektivní lomy a zpracovatelské závody. Pro každý proces vybíráme nejvhodnější pece a využíváme energeticky nejúčinnější paliva. Jedním z našich cílů je omezovat plýtvání, takže se neustále snažíme optimalizovat spotřebu surovin.

Udržitelnou praxi pro budoucnost

V našem rychle se měnícím a stále více regulovaném světě se oddělení výzkumu a vývoje Skupiny Lhoist zaměřuje právě na konkrétní způsoby jak řešit ekologická omezení. Neustále vyvíjíme udržitelná řešení důležitých výzev obzvláště v oblasti čištění vody a spalin, v zemědělství a v ocelářském průmyslu. Zkušení pracovníci našich výzkumných center zajišťují školení a technický rozvoj pracovníků obchodu a provozu. Výzkumná centra slouží též jako laboratoře pro pilotní projekty a zkoušky. Ty lze provádět jak v závodech Skupiny Lhoist, tak na vašich pracovištích.

Nepřetržité inovace  

Neustále se snažíme zlepšovat stávající výrobky stejně jako navrhovat nové koncepty. To se nám daří díky úzké spolupráci se zákazníky a odborníky.

S našimi řešeními přicházíte do styku každý den. Společnost Lhoist pro zajištění lepší budoucnosti provádí výzkum ke zlepšení užitných vlastností našich výrobků. Vědci v našich zkušebních závodech modelují nové postupy a zjišťují jak ještě více rozšířit a zlepšit portfolia vašich výrobků.

Na celém světě bylo nalezeno více než tisíc různých typů vápence, dolomitu či dalších minerálů. Díky svým rozsáhlým zkušenostem a vědeckým znalostem jsme schopni přizpůsobit jejich vlastnosti a přeměnit je na nové a inovativní průmyslové výrobky.

 

Mezi pokročilé aplikace Skupiny Lhoist patří:

  • vysoce reaktivní hydroxidy vápníku pro suché čištění kouřových plynů (Sorbacal®),
  • sorbent na bázi minerálů, které z toků kouřových plynů odstraňuje dioxiny, furany, PCB a PAH (Sorbacal® Micro 4099) ,
  • mleté pálené vápno s nízkou prašností pro úpravu zemin v inženýrském stavebnictví (Proviacal®),
  • fluidní mleté pálené vápno pro přímé dávkování společně s hořčíkem při odsiřování surového železa (Flucal®),
  • vysoce reaktivní tekuté vápno s nízkou viskozitou k úpravě kyselých odpadních vod (Neutralac® SLS45),
  • stabilní vápenné mléko k ochraně spojovacích postřiků při výstavbě vozovek (Asphacal®),
  • speciální vápna používaná společně s konopným pazdeřím k izolaci budov konopno-vápenným betonem (Tradical®),
  • hnojiva tvořená vápnem, vápnem + minerály a vápnem + speciálními dalšími hnojivy pod názvem Oxyfertil® (více viz www.oxyfertil.com),
  • přírodní řešení, která zajišťují hygienické prostředí pro zvířata a tlumí výskyt onemocnění (Saniblanc®), vhodné též pro biozemědělství,
  • spolehlivá minerální řešení s obsahem vápníku a hořčíku ke krmení zvířat (Faunacal®, Calcio-FeedTM).  

Skupina Lhoist má v Belgii centrální korporátní laboratoř výzkumu a vývoje. K vývoji nových a udržitelných konceptů ale aktivně přispívají též vývojové týmy z dalších regionů (Francie, Německa, Brazílie a USA).

Expandující působnost

Vždy jsme kladli důraz na hledání nových trhů, spolupráci na vývoji inovativních aplikací a na vývoj výrobků a služeb, které zvýší spokojenost zákazníků. Soustředíme se obzvláště na ocelářský průmysl, ekologii, stavebnictví a zemědělství. V rámci celé skupiny provádíme aplikovaný výzkum. Při tomto úsilí čerpáme ze spolupráce a partnerství se zákazníky, uznávanými akademiky, výzkumnými ústavy a mezinárodními odborníky. Výzkum vyžaduje značné finanční i lidské zdroje, umožňuje nám ale vyvíjet originální koncepty pro zákazníky z různých průmyslových odvětví. Jsme s jeho pomocí též schopni expandovat na zcela nové trhy a aplikace a ještě více vám tak usnadnit život.