Původy vápence

Vědci se domnívají, že vápenec vznikl před více než třemi miliardami let v období prekambria. Uhličitan vápenatý začal vznikat v důsledku nahromadění biologického materiálu v mělkých mořích.

K bioakumulaci uhličitanu vápenatého dochází v (nejlépe mořské) vodě při teplotách 25–30 °C. To zahrnuje korály, řasy a mušle. Voda nesmí být příliš hluboká, aby organismům nebránila využívat sluneční záření. Ideální jsou mělká tropická moře.

Důsledkem posuvu kontinentů lze nyní po celém světě najít uhličitanová ložiska různého věku.

 


 

 

Korály, řasy a mušle ničí hurikány, silné proudy a vlny a přirozeným způsobem je rozemílají. Výsledný písek se usazuje na mořském dně a časem se horizontálně posouvá. Aby z těchto usazenin vznikl vápenec, je zapotřebí tisíců až milionů let. Musí totiž dojít k jeho zhutnění a stmelení tlakem dalších vrstev usazenin.

Vrstevnatá ložiska rozpoznáme podle jejich výrazných vrstevních ploch. Útesové sedimenty jsou nápadné svým „kupovitým“ tvarem a často i masivní velikostí útesu. 

Podobně jako pohyb tektonických desek vytváří pohoří, došlo i k přenosu uhličitanových ložisek z mořského dna (nebo i nižších vrstev) na zemský povrch. Díky tomuto jevu jsou ložiska viditelná a lze je i těžit.  

Formování uhličitanů začalo před miliardami let a probíhá i v současnosti.

FOTOGALERIE HORNIN