Naše hodnoty

Les joueurs, 1991
Michel François
Sbírka Skupiny Lhoist

RESPEKT

vůči lidem znamená být transparentní a otevření, naslouchat a přijímat odlišnosti, jednat spravedlivě a ctít své závazky.

ODVAHA

znamená být průkopníky, nahlas vyjadřovat své názory, neustále se zlepšovat a vzájemně se podporovat v růstu.

INTEGRITA

znamená plnit naše sliby, upřednostňovat zájmy společnosti, jednat vždy důvěryhodně, být věrní a etičtí.