Zemědělství a lesnictví

Agriculture & Forestry

Zemědělství a lesnictví

Vápno, vápenec, dolomit a další minerály se používají v zemědělství a lesnictví k úpravě kyselosti půdy a k zajištění živin obsahujících hořčík a vápník. Tyto živiny jsou nezbytné pro zdravý růst rostlin a ke zvyšování zemědělské produkce. Ušetříte s jejich pomocí prostor a snížíte vliv intenzivního zemědělství (hnojiv) na životní prostředí (např. znečištění podzemní vody).

Oxyfertil® a Foliostim® jsou globální značky Skupiny Lhoist označující vápenatá a listová hnojiva.  www.oxyfertil.com

Zúrodňování půdy

Úrodnost půdy je primárně spojena s kombinací minerálních látek a organických složek a také se správnou strukturou půdy zajišťující optimální výměnu vzduchu a vody. S pomocí vápníku a hořčíku můžete zlepšit fyzickou strukturu půdy. Výsledkem je lepší rovnováha chemických látek a posílená půdní biologie. Regulací kyselosti vrchní vrstvy půdy prostřednictvím silné zásady můžete u rostlin též zlepšit příjem hnojiv.

V lesnictví stimulují výrobky na bázi dolomitu fotosyntézu. Snížením stupně kyselosti půdy zajišťují též lepší vstřebávání živin, čímž dochází k výraznému zvýšení produktivity lesa.

Naši řadu listových hnojiv Foliostim® je vhodné používat obzvláště v případech, kdy je růst rostlin omezen z důvodu nižšího využití půdních hnojiv. Po nastříkání na listy plodin stimuluje výrobek Foliostim® jejich růst tím, že rostlině přímo dodává konkrétní rozpustné živiny. Dochází tak k úspoře hnojiv a ke zvyšování zemědělské produkce a tento výrobek tedy hraje významnou roli v udržitelném zemědělství.

Neustálý vývoj nových typů výrobků v oblasti agrolesnictví je výsledkem nejen dlouhodobých pokusů na polích, ale i dalších forem spolupráce mezi vědci Skupiny Lhoist a výzkumnými pracovníky na univerzitách.

 

Ochrana rostlin

Hašené vápno smíšené s mědí anebo zinkem se používá k ochraně citrusů bílým povlakem. Mezi výrobci vína je též známé jako tzv. „bordeauxská jícha“, která chrání hrozny před plísňovými onemocněními.