Pitná a procesní voda

 Drinking & Process Water

Pitná a procesní voda

Výrobky na bázi vápna a dolomitického vápna se používají v nejrůznějších fázích čištění domácí, průmyslové nebo procesní vody. Upravuje tvrdost pitné vody a brání tvorbě vodního kamene, usnadňuje flokulaci organických látek, sráží fosfáty a těžké kovy v průmyslové vodě a likviduje bakterie zvýšením hodnoty pH a někdy i teploty.

Akdolit® je globální značka Skupiny Lhoist pro výrobky a služby používané k čištění pitné a procesní vody.

www.akdolit.com

wasser-067_kopie.jpg

Pitná voda

Pitná voda musí být čistá, protože je zcela zásadní k zachování lidského života na Zemi. Vápenné mléko odstraňuje při čištění vody nežádoucí složky, jako jsou organické látky a stopové prvky kovů. Navíc pitnou vodu změkčuje a remineralizuje s cílem zajistit rovnováhu uhličitanu vápenatého.

Remineralizace

Je-li voda příliš měkká (příliš kyselá), může poškozovat kovové potrubí. Vápno neutralizuje korozní působení rozpuštěné kyseliny uhličité její přeměnou na vápenaté formy uhličitanů . Tato přeměna vede k tvorbě hydrogenuhličitanu.

waterf1020013.jpg

Dekarbonizace

Je-li voda příliš tvrdá, dochází k tvorbě vodního kamene a je třeba vodu dekarbonizovat. K tomuto účelu se používají dva typy procesů: rychlý peletový reaktor a pomalá dekarbonizace. Poskytujeme speciální typy vápenného mléka, které jsou k dekarbonizaci obzvláště vhodné. Vyznačují se rychlým reakčním časem, malou velikostí zrn a vysokou koncentrací.

Úprava hodnoty pH

Úprava hodnoty pH pomocí vápenného mléka představuje nejvýznamnější způsob využití vápna při přeměně podzemní vody na vodu pitnou. Vápno nabízí vyšší flexibilitu v oblasti kvality vstupní vody. Vápno je efektivnější než jiné zásadité výrobky.

Procesní voda

Mnoho průmyslových odvětví vyžaduje velké množství změkčené vody, aby obzvláště při chlazení obvodů a kotlů nedocházelo k tvorbě vodního kamene. Při úpravě procesní vody se jako cenově dostupný způsob, jehož cílem je vodu změkčovat a srážet hydrogenuhličitany v ní rozpuštěné, používá vápenné mléko.

Speciální typy vápenného mléka Skupiny Lhoist jsou k dekarbonizaci ideální, protože se vyznačují rychlým reakčním časem, malou velikostí zrn a vysokou koncentrací.