Krmiva

Animal Nutrition

Krmiva

Zvířata potřebují každodenní příjem vápníku a hořčíku k zajištění rovnováhy organismu. Nabízíme řadu výrobků s obsahem minerálních látek, které vám pomohou zajistit vyváženou výživu zvířat.

Výrobky Faunacal® a CalcioFeed® dodávají do minerálních aditiv výživy zvířat přírodní vápník a hořčík – v čisté formě nebo jako součást krmných směsí.

Brojleři a nosnice potřebují odlišnou velikost částic minerálů jakožto zdroje vápníku. Je tím přímo ovlivněna výsledná kvalita skořápky a masa brojlerů. V jednotlivých stádiích růstu každé kategorie zvířat je tedy nutné používat určité předepsané výrobky. Na tomto trhu nabízíme řešení přizpůsobená jeho potřebám – široká škála velikostí zrn zajišťuje dostatečné využití vápníku.

Ke sledování nových výrobních požadavků na trhu výživy zvířat je nutné mít k dispozici dostatek vápníku, který zajistí vysokou biologickou dostupnost v průběhu celého výrobního cyklu a bude bránit poruchám metabolismu u zvířat.

Výrobky Faunacal® a CalcioFeed® mají vysoce přesnou velikost částic, které se dosahuje díky přísné kontrole kvality, prováděné od těžby z ložiska až po konečné balení. Inovační technologie mletí a třídění zajišťují konzistentně řízenou rozpustnost.

Spolupracujeme též se špičkovými univerzitami s cílem prozkoumat a lépe pochopit požadavky trhu výživy zvířat na vápník a hořčík.

Naše výrobky byly též certifikovány jako aditiva do krmiv pro psy a kočky.