Cukr a alkohol

Cukr a alkohol

V některých zemích dodává Skupina Lhoist vysoce kvalitní vápenec pro výrobu vápna v cukrovarech. Proces kalcinace při výrobě cukru totiž vyžaduje oxid uhličitý. Při výrobě bílého cukru slouží vápno jako čeřidlo šťávy z cukrové třtiny. Lze je též přidávat během procesu praní cukrové třtiny k úpravě odpadních vod.

Na trhu s cukrem a alkoholem se vápenné mléko používá k úpravě šťávy a k praní cukrové třtiny.

Čištění šťávy

Šťáva extrahovaná válcovými mlýny obsahuje nečistoty a je třeba z ní nerozpustné látky odstranit. Při čištění dochází během reakce vápna s látkami obsaženými ve šťávě ke tvorbě sraženin. Síra eliminuje zbarvující látky .

Vápenné mléko usnadňuje flokulaci koloidních látek, zvyšuje hodnotu pH na 6,8–7,0 a podporuje tvorbu vápenatých solí z přirozených kyselin šťávy. Jakmile se tyto soli usadí na dně čeřicího zařízení, přitahují další nečistoty v suspenzi. Čeření je nejlepší provádět ve chvíli, kdy je výsledná hodnota pH téměř neutrální, aby byly zachovány molekuly sacharózy.

Praní cukrové třtiny

Při praní cukrové třtiny slouží vápno ke korekci hodnoty pH vody. Tuto úpravu je třeba provést, protože cukrová třtina je kyselá.

 

ČÍST VÍCE: Chemické látky