Chemické látky

Shutterstock

Chemické látky

Naše minerály a vápenné výrobky na bázi vápníku a hořčíku slouží jako plnivo, neutralizační činidlo či chemické činidlo ve výrobě mnoha organických a anorganických chemických látek. Výrobky na bázi vápna a minerálů mají v chemickém průmyslu mnoho různých využití, a to díky jejich přirozeným vlastnostem, konzistentní kvalitě a výhodné ceně. Jsou součástí výroby mnoha látek, které používáme každý den, jako je kůže, víno, barvy, mýdla, nemrznoucí směsi atd. Výrobky Skupiny Lhoist hrají též roli v přechodu z fosilních paliv (ropa, uhlí, lignit) na alternativní ekologická paliva, jako je bioetanol, bioplyn a bionafta. Jsme ověřeným, spolehlivým a dlouhodobým partnerem společností působících v chemickém průmyslu po celém světě.

_ins9795.jpg

Chemický průmysl

Skupina Lhoist vyvinula širokou řadu výrobků na bázi vápna a dolomitického vápna s konzistentními vlastnostmi speciálně pro chemický průmysl:

 • oxid vápenatý,
 • hydroxid vápenatý,
 • uhličitan vápenatý,
 • oxidy a uhličitany vápníku a hořčíku.

Výrobky na bázi vápna se v chemickém průmyslu využívají ve třech hlavních oblastech:

 • Organická chemie
 • Anorganická chemie
 • Petrochemický průmysl

Anorganická chemie

Organická chemie má vztah k ropnému průmyslu, který jako činidla při chemické syntéze využívá převážně výrobky na bázi vápna. Ve srovnání s dalšími zásadami (např. hydroxidem sodným, NaOH) nabízí vápno výhodnou a stabilní cenu.

Mezi hlavní aplikace patří:

 • propylenoxid (PO),
 • epichlorhydrin (ECH),
 • pentaerythritol/pentaerythrit,
 • sulfonát vápenatý a salicylát vápníku jako aditiva do mazadel,
 • karbid vápenatý.

Naše výrobky na bázi vápna nabízejí mnoho důležitých výhod – např. velice konzistentní kvalitu a vhodnou reaktivitu. Jedná se o klíčové vlastnosti, které zajišťují vysokou efektivitu produkované vápenné suspenze. Výrobky jsou k dispozici ve velkých objemech (>250 000 tun na zákazníka) i v malých objemech (materiály v pytlích) a lze je dodávat v rámci optimalizovaného dodavatelského řetězce.

Organická chemie

se zabývá zpracováním minerálních látek . Výrobky na bázi vápna se v této oblasti používají převážně jako činidla v rámci chemické syntézy k neutralizaci a čištění.

Významnou roli hrají následující aplikace:

 • fosforečnany vápenaté,
 • křemičitany vápenaté,
 • vápenaté soli,
 • cement s vysokým obsahem oxidu hlinitého,
 • oxid titanu,
 • Kyselina citronová,
 • dusičnan vápenatý, hořečnatý,
 • chlorid sodný.

Výrobky Skupiny Lhoist na bázi oxidů a uhličitanů vápníku a vápníku-hořčíku zajišťují vysoce konzistentní kvalitu a požadovanou vysokou reaktivitu. Lze je dodávat ve velkých objemech buď volně ložené, nebo v pytlích v rámci efektivního logistického procesu.

labor-009.jpg

Parachemie

se zabývá přeměnou základních chemických látek na funkční výrobky. Procesy využívané v této oblasti vyžadují jako chemická a neutralizační činidla výrobky na bázi vápna.

Naše výrobky se používají například v následujících aplikacích:

 • mýdla,
 • čisticí prostředky,
 • barvy,
 • želatiny,
 • citrát vápenatý,
 • octan vápenatý,
 • kyselina fluorovodíková.

Ekologické procesy

U procesní vody vyžadované v chemickém průmyslu je obvykle nutno upravit hodnotu pH a obsah minerálních látek vápnem. Vápnem lze též upravovat kyselé odpadní vody před jejich recyklací nebo vypuštěním do kanalizace. 
Chemické procesy vždy vyžadují energii ve formě páry, tepla anebo elektřiny. Většina chemických závodů si proto vyrábí vlastní energii a provádí též čištění kouřových plynů. Pro tento typ aplikací nabízíme vysoce účinné výrobky na bázi vápna.

ČTĚTE TAKÉ:

Odpadní a procesní voda Čištění kouřových plynů

toothpaste.jpg

Chemické aplikace

Vápenné výrobky se používají v mnoha výrobcích každodenní potřeby.

 • Kyselina citronová: surovina používaná v nápojovém, kosmetickém a farmaceutickém průmyslu.
 • Vícemocné alkoholy: využívají se v pojivech, přírodních lepidlech, barvách a nátěrech (např. jako nastavovadlo (ředidlo) bílých pigmentových barviv v emulzních barvách).
 • Propylenoxid: výchozí látka propylenglykolů, ze kterých se vyrábí polyuretanové   plasty. Propylenoxid se též používá při výrobě smáčedel, rozpouštědel, nemrznoucích činidel, pryskyřic, emulgátorů a povrchově aktivních činidel.
 • Vápenné mýdlo: důležitá surovina v papírenství, mazadlo a stabilizátor při výrobě plastů a mazadel a též mazadlo v kovoprůmyslu.
 • Uhličitan vápenatý a uhličitanové minerály se používají v kosmetice např. jako abrazivní částečky v zubní pastě či peelingu nebo jako matující složky pudru.
 • Farmaka/speciální potraviny: jedná se např. o pomocné látky v tabletách, regulátory kyselin v kalciových šumivých tabletách, v dětské výživě a v dietních potravinách.