Žáruvzdorné materiály

Žáruvzdorné materiály

Naše výrobky na bázi přepáleného dolomitu chrání vybavení (pece, konvertory atd.) během tepelných procesů používaných v hutním, ocelářském, sklářském, cementářském a keramickém průmyslu. Pálený dolomit představuje základ žáruvzdorných cihel a malt.

Pálený dolomit vzniká kalcinací dolomitu při velice vysokých teplotách. Ve formě granulí jej lze použít jako žáruvzdorný výrobek k opravě vyzdívek. Ve formě cihel se vkládá do žáruvzdorných vyzdívek licích pánví a pecí na výrobu cementu.

Životnost žáruvzdorných vyzdívek například zvýšíme, pokud při rafinaci oceli použijeme namísto čistého páleného vápna dolomitické vápno. Přidáním dolomitického vápna dojde k vytvoření MgO v roztoku strusky. Částice MgO v suspenzi zajišťují vynikající ochrannou vrstvu a tím i skvělou pufrační kapacitu. Nadbytek MgO se sráží a chrání žáruvzdorné materiály a výpustě. Snižuje se tak potřeba torkretování a oprav.