Kvalita

Kvalita je základní součást politiky Skupiny Lhoist. Naším cílem je vždy poskytovat prvotřídní výrobky a vámi očekávané služby. Naše závody získaly v příslušných zemích veškeré potřebné certifikace a mnohé z našich výrobků jsou vyráběny v souladu s mezinárodními standardy, jako je ISO 9001 nebo ekvivalentní.

 


Generální ředitelství Skupiny Lhoist se zavazuje:
  • zajistit potřebnou organizaci a bedlivě sledovat efektivitu,
  • naslouchat názorům zákazníků,
  • provádět průzkumy spokojenosti zákazníků a zajistit, aby výsledky byly využity i v praxi,
  • motivovat všechny zaměstnance a neustále zdůrazňovat zásadní význam kvality,
  • zajišťovat školení a zdroje potřebné ke splnění každoročně stanovovaných cílů v oblasti kvality.