Objevte více funkcí vápna a minerálů

Stavební materiály

Pojiva

Vápno se váže na písek a vytváří hydratované křemičitany vápenaté, které zajišťují pevnost a odolnost stavebních bloků.

Tvrzení

Hašené vápno reaguje s atmosférickým CO2 a vytvrzuje malty. Při kontaktu s pucolánovými materiály pomáhá vápno k tvrdnutí malty a sádrové omítky.

Struktura

Je-li vápenec použit jako kamenivo, vytváří kostru betonových konstrukcí.

Vylehčování

Při výrobě pórobetonu (AAC) hraje vápno roli ve fázi nárůstu a vylehčování hmoty.