Duševní vlastnictví – patenty Skupiny Lhoist

Klademe značný důraz na rozvoj udržitelných výrobků, procesů a služeb, které budou splňovat potřeby našich zákazníků a podpoří organický růst naší společnosti.
Oddělení duševního vlastnictví společnosti Lhoist zajišťuje ochranu práv k duševnímu vlastnictví skupiny a zároveň spravuje téměř 490 patentů, které již byly uděleny a více než 450 patentů čekajících na schválení (probíhá šetření). Momentálně bylo registrováno téměř 80 vynálezů. 


 Patenty chrání mnohé z našich inovací. Mezi nejvýznamnější patří:

Sorbacal® Micro 4099 je sorbent na bázi minerálů, který z kouřových plynů odstraňuje dioxiny, furany, PCB a PAH. Nabízí podobnou účinnost jako klasické sorbenty na bázi uhlíku a brání vzniku žhavých míst a požárů ve filtrech čisticích jednotek a silech k ukládání odpadu. Výrobek Sorbacal® Micro 4099 je 100% minerální materiál, takže jej lze použít v průmyslově využívaných technologiích ke zhodnocení popílku (např. v cementu a betonu).

Neutralac® SLS45 je stabilní bílá suspenze 45% hydroxidu vápenatého ve vodě, kterou lze okamžitě používat. Jedná se o vysoce efektivní přípravek na bázi vápníku určený k vytvoření snadno použitelného a vysoce koncentrovaného vápenného mléka s nízkou viskozitou a vysokou reaktivitou. Mléko je primárně určeno k čištění městských a průmyslových odpadních vod a kalu.

Proviacal® RD snižuje ve srovnání s běžným páleným vápnem prašnost o 90%, a odstraňuje tedy prostoje způsobené větrným počasím. Ve inženýrském stavebnictví je tento výrobek vhodné používat obzvláště v místech, kde je třeba splňovat přísné standardy prašnosti.

Sorbacal® SP je vysoce účinné činidlo na bázi hydroxidu vápenatého, které slouží k odstraňování kyselých složek kouřových plynů v rámci suché a polosuché metody. Z hlediska fyzikálních vlastností nabízí prášek Sorbacal® SP vyšší hodnotu specifického povrchu (BET) > 40 m²/g (ve srovnání s 15 m²/g u standardního hydrátu) a vyšší objem pórů 0,2 cm³/g (ve srovnání s 0,08 cm³/g u standardních hydrátů). Díky těmto vlastnostem je efektivnější a tedy i cenově výhodnější než tradiční hydráty.

Sorbacal® SPS nabízí jedinečnou účinnost výrobku Sorbacal® SP a navíc odstraňuje i škodliviny na bázi síry (např. SO2 a SO3). Zajišťuje též vyšší efektivitu při aplikaci do vysokých teplot, např. při přímém dávkování do horkých kouřových plynů poté, co opustí pec.