Dozor nad výrobky

Za dopad našich výrobků odpovídáme po celý jejich životní cyklus. Komunikujeme s partnery, dodavateli a všemi ostatními v rámci hodnotového řetězce včetně subdodavatelů a odborníků z oblasti logistiky. Přijímáme tak všechna rozumná opatření k zajištění bezpečné výroby, dopravy a používání našich výrobků u zákazníků po celém světě. Poskytujeme podrobné informace o vlastnostech a parametrech výrobků, o jejich reaktivitě s dalšími materiály a látkami i rady týkající se bezpečné manipulace a odpovědné likvidace. Poskytujeme veškeré zákonem požadované informace a dokumentaci (např. bezpečnostní listy k nebezpečným látkám) a na trhu si velmi cení i naší iniciativní a transparentní komunikace.


 

Iniciativní přístup k systému GHS

Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií (Globally Harmonized System, GHS) je mezinárodně sjednaný systém, vytvořený Organizací spojených národů. Jeho cílem je nahradit všechny různorodé systémy klasifikace a sdělování rizik a představit jeden společný standard, kterým se budou řídit všechny země. Skupina Lhoist vyhovuje požadavkům systému GHS a poskytuje požadované informace včas před konečnými termíny. Zajišťujeme tak, aby byly všechny strany o vlastnostech našich výrobků kompletně a srozumitelně informovány.