Dlouhodobá perspektiva

V našem podnikání je důležité umět předvídat změny a připravit se na následující desetiletí. Těžíme přírodní zdroje v lomech s velice dlouhou životností. Podrobně proto plánujeme, jak tyto zdroje využívat k co největšímu prospěchu všech zúčastněných. Jen tak jsme schopni zajistit dodávky splňující potřeby dobře známých i nových aplikací. Jedná se obzvláště o ocelářství, ochranu životního prostředí, stavebnictví a zemědělství.

Skupina Lhoist značně investovala do výzkumu a vývoje našeho podnikání i podnikání našich zákazníků. Jen díky tomu můžeme budovat tak dlouhodobé a pevné obchodní vztahy. Zákazníci si mohou být jisti, že jim poskytneme ty nejkvalitnější výrobky a služby a pomůžeme jim uhájit jejich pozici na trhu.