Řešení pro každé průmyslové odvětví

Již po mnoho desítek let spolupracujeme se společnostmi z široké řady průmyslových odvětví, takže chápeme, že výrobky pro určité aplikace vyžadují individuální přístup k přepravě. Pro všechna průmyslová odvětví, se kterými spolupracujeme, jsme schopni navrhnout ideální způsob přepravy, aby výrobky vždy dorazily na správné místo a ve správný čas. Skupina Lhoist vytvořila logistický systém na míru upravený několika průmyslovým odvětvím. Níže naleznete několik příkladů.


Ocel

Ocelárnám zajišťujeme dodávky železniční přepravou v požadovanou dobu (24/7) a z různých zdrojů. Rozvrh dodávek a typy dopravy lze přizpůsobit vašim jedinečným požadavkům. Naši odborníci vám v této problematické oblasti fundovaně poradí při plánování i realizaci dodávek a jsou schopni rychle reagovat na neočekávané okolnosti. Jsme považováni za opravdu spolehlivého partnera.

Papír

Skupina Lhoist spravuje a řídí prostředky a provoz spojený se silniční a železniční přepravou, skladováním v blízkosti přístavů, nakládáním/vykládáním a pobřežní námořní přepravou. V průběhu let jsme pro dálkovou dopravu vyvinuli cenově dostupná a spolehlivá řešení dodavatelského řetězce uzpůsobená potřebám zákazníků.

Inženýrské stavebnictví

Zajišťujeme přepravu pro menší zakázky i pro rozsáhlé projekty, jako je výstavba letištních drah nebo vysokorychlostních železničních tratí. Nabízíme dodávky v požadovanou dobu, řízení zásob, noční dodávky, volně ložené dodávky či dodávky v kontejnerech. Naše schopnost rychle reagovat na změnu dodávek navýšením/snížením v nejkratším čase vede ke skutečné flexibilitě. Právě to je jedna z klíčových předností, které na tomto segmentu trhu zákazníkům poskytujeme.

Pro všechna průmyslová odvětví, se kterými spolupracujeme, jsme schopni navrhnout ideální způsob přepravy, aby výrobky vždy dorazily na správné místo a ve správný čas.