Řešení pro budoucnost

Klademe velký důraz na technické inovace. S jejich pomocí zajišťujeme vývoj a dodávání kvalitních řešení, která budou co nejlépe odpovídat vašim potřebám. Své úsilí jsme proto soustředili pod záštitu centra podnikových inovací (Business Innovation Center, BIC). Na neustálý rozvoj se zde soustředí týmy vysoce kvalifikovaných pracovníků. Sdílíme nápady v rámci celé organizace, což nám umožňuje vyvíjet a optimalizovat nové výrobky a procesy.

 


 

 

Business Innovation Center - Talent Incubator 

Na inovace a rozvoj nových oblastí a aplikací vždy hledíme z mnoha různých úhlů. Naším cílem je:

  • řídit se strategií Skupiny Lhoist zaměřenou na ziskový a udržitelný růst, kterého dosáhneme nabízením inovativních výrobků, procesů a služeb, užitečných řešení a technické podpory, čímž dlouhodobě vyhovíme požadavkům trhu,
  • neustále využívat nejrůznější typy a rozmanité vlastnosti vápence, dolomitu a dalších minerálů a vyhovět tak požadavkům dobře známých i nových aplikací. Soustředíme se obzvláště na patentované speciální výrobky pro konkrétní aplikace,

  • zkoumáme nové způsoby zvyšování energetické efektivity našeho provozu,

  • neustále vyhodnocujeme naše rozsáhlé technické schopnosti, díky čemuž si i nadále udržujeme vedoucí pozici na trhu,

  • spolupracujeme se špičkovými odborníky z průmyslu, s univerzitami a laboratořemi, díky čemuž jsme schopni na globální úrovni zajistit své vědecké poznatky a duševní vlastnictví.

Tyto cíle jsou základem všech našich činností. Podporují též naše úsilí neustále vašemu podnikání poskytovat vysoce kvalitní výrobky a služby.